8 Injured When Car Slams Into MTA Bus In Red Hook, Brooklyn

SUNmb1hzS0k0L1pvVkpLc0RwUVY4Kzg1VDI4ekM3SGVSb00yTEFjNmYrZjVkdUpLM0pYcnRaQ1RTR1pQb2lUMkhua0V5SnBtaUl0SGI4Q0tQem5tR0k3R21Xc0w3Q0lhZjJNS3BxRDcxMUd1ZUdpWGx6aHdid0dpWGZrWi91ZUUyNnNrNHNNaW9QVWRFS1pkSlZYajFPYkpsVTV2SnNKVzAvZWRKWTVUbmowOHZNK2VKTlM5dGRZVTdHdjVpc252OWpNaU5wY2RvYUcvUnVvTk45elBLbjllQjgzRTlmekRGOGZTYlkrdWlKa2ZjcVNNdE1PQnlKWmdTMmhXckF6aUhOSWsyUUNrdmhNUC9iU3VibENzYUtjSHIxZm5LTkF2dTFyOHU3Tm8yK2ZCUXVmVjRMWjNoQmVzeXBMbFhQeEJqS1NZNWVjK3Y2OWNqSDdVODNyeTBzNlVXbVNFQmNISnlXM2tvTWxwK1pPaS8wcWlVVE9BL1dodmZ4cDVJM053SmIvUlMzbHF3ZHVXZ3loejB2U05LWnhBNWQwaFNKK2sxM0pRd091cDJpRXJEUFpINnoxSVBrQjdnYktrK3lRb3MzUUlyYTFrVHFFeklyTVNqTUptbVhOQ09VNnMwZndmdUk3ZCtIT3pTbEU9

No Comments Yet.

Leave a comment