How to Prevent a Construction Site Accident

dmVRUUtzZGdrbkhaQXc1c1QvRWorenUyYStmd1JVUHhleTIyS3JkTnFsV1g1SkN3RlZCTm5jODZ3NUE1L2JoeTh3UlBoNFVYVko5dDVLVkVnKzRvS3N6bFFOY3BWTktzNUlmeGtBTXFIQzkwekhtRHg5aTBtWXhxUjRoOTJFLzh3VzhHMGhGa0VpOVpKQWZjOXYvK3B2dWJlTmNDZ04xSncxT1NKYldkVmhIbU5wSlc1OXRFb0JvU1UxbUMyQ2FXYUwrWmoyV2E1QVdHKzV1d2FVNG1ScEpYTjZyV09VcjJPeFlJZmJ6R0lYRjd2UmlYQkJxbHh3ekhHb01zc29CdFZGUG5nOWVwU2NXbUg0OWx1cHVDMmpPWHl4YmhYaFpWWVJVdjVvcW0rR1dDY0VRempOZHlOUk9IS1hndFNONWEyc2V5N2xmN09YM2VqT0tqdDEvK2pIb1dPQ0dEcGZZUVphdmUwd3R6eG9hWXREdEVMcnFTLytITERYOXlsZWpiVGp2WThLNDlwaE90V2RHZnlNd0NzZVBuNHh1bTdLQlE0WEFJUERFY2V5L2VoMUpFRFJ5UDIvS1JTMWJCeUtzMUxtUmpYanVJOEdrb0hhc08va01JZ0xhWXhuaG1yeUJqZ29YVDVMdjJFUHluQThMcVhsbUE5SlBtczVqMEo2R2UwcUh4TldSUXR1Y0tnNnRFdHZnTWorSGZaR1lOV2dyUndWWStGTW1WdU10dVNtVjN3VE9hcStnSDZYWExEakJIRUtUQjUxYXRRYnhHaHNHK0JCeW5BTFhOSGM4S3FaT1lNVnhvaWxDRThNTEJaS04vVUJMVzF6SVVLajlraVZ1MFV3cFNoNWNkVUpYU2kxWll2QlJrV1AvQlhBK1o1MXNuODZFeUp5eVhCNUtVanBVeDUreHdjcTgxRjE5Y0ZzZGdkLytGdmtNaitqYXRkMExZQWt6L2xLNE9VdGgxYUp1N0VqaDE1M3NtenpHYXppWGYzYW8yYlhtQ0FUNTk5Z2JBOXRjbWVIN1lOTUF1ZWFXdGtQMTlvY0ZpanFMbng2ZEtRa0dBbFNHaTF5aTNuQ1Y0bUxnZzI1bnJnUHE1bkdmbERGMVllTGRSYVIvLzI0YUFJMnFoU3JvUUV2MG92Q0NyWTNmL2JZZ1JlWTVWTUxsME55Ni9kUUlsTmJybWFub0IxeFdKVFZoNmxJTUJLeVd3MnpjcGtWQzB3ZnNtN1Zha2RsMEtRZG10TGh5L0UxdkcxNlRPM3pGNW15S1dvM0d0ZUo5eWNSUTErVmZFK3F3OEpNMmdNSTdlTlY2bnpBU3diVng1N2tnQVdNMEhHRVpxK0hmOXNSazFjNjNkVmJFSUt1UlJOL2doemlPeGdhTis4dzJ0QWw3K0s3L25DMURVRXg0K0VBaXpGYzVySTFnOWNET21DM2NFeTNFTzhvaTMyV0p2cHFobzU2TFUxN1pCUDZKcnoyRHRDVWFZYjVoUUgzRmh1MWZXVmQ5OS9Nekp4c2Zpd1Rua29obkNBdFZVOHN6aVZicG01d3dTSkYxRDdmclcvS2hBdThXS2VnODFET0hqaDI3Y1FIdVBtdUxKbTN4cHVxWnFZRkpoMnhlSEJWWk94cE42RXg4NEI0VUQxOVc4OFFOT3Y4UkZjNXJ4NG9IcFZCZmdQUy8yL3RGUTNyWTU4VjkzdFRxbGNFU04zYWdia1hnbWh5M1NyQ1FEVFdtSmg0ZDlFSFlxQ08xNDdZaFRkVEZoUkVLanpVc0ljQmdoSERHQ3FFTTNlQi9mdytlRytGSE9sanduZEd6YjBHbGkvczl3akxDZzIwdGt4d3RZUGJMWk9KTVNPU0sxTmFmcGIxOFk4M0w0WG9QTzMzcFpobjRkQitFd1lPU0lxZVJUaVZIQmw0U1cvN1JwUEF4bVBadUpicy8yYnA2Tm1iSFJpdm9oTkpPMkVoYXJrTlUrWE95NFV2VEV1M1JhWFEvR2l1MitzQ2pFdVlWTGFPdDZiekh1V1lLSnV0ck54SFM0a2lwT0J1Ri9WVmMrNHJaWUlNR2ZTaXBlUXlVWVpXZC9tWnVLSjNZMVJyMUpMbkFCblFNN0V4L3JpNHVFZTdhdDI0UTJONzZaQWY0R3FIcjFnbUtXT2dsNnJXQmt4amJqNHlmU29OQmppaWVFMFhtdWUxVExCZlkyNHhWd0x2OGh6dDltcFFUaGVkSExBOTBJSGhOV01sbHlkdXVsdEZpZ21zdEpVNWNzT1AzVEFOQUFJS1hJbTREMFJsUXM0QnhSb0hhMlV6aDF2b2dUWGhpbEZ2Slg2RFdsWGhpUjE3dkRyYURFaFBHMG5SWXhqbFhIenFjblNINVJCblBibmFQcmtnL0dVNzVJNVVXV2lHVWljNC9zL1JiWW82Y2RMaEFVUExoK0x5YWhxY0F1S2ozekw5OG1aOGtLcG1sTnB1TWJGN3BSaFA2WVQ0UlFBczU4VkRIMG8zZGJTSUFGQUZRU2taU241Y0E2aFo5YlZIUnkrSWl2TnQ0c1ZCRVhQZFFhSHkzUEl2U1JReVhhd1VFNmtaOHl4bkhYakl5VEpFZFUwUmpOa0xNUDV2WllNQVBDN2dPTVpuS3F3ajQ1YzJWOXFJWGVXeVJFeEI1RFBkOFB0S1pjc1lnQWdNZVNoU1h4Znp6WG9oZzFxbUtkdUJUdXBVZGtXYTNOVTNCeERzcUZDTlJQTEdhME1wUzc0MHN6bXd3VFNPa2J3bnczUmJMNGxYT1JkajZHQTJXRE9zOUNGNXc4bUJIb3I0T0RVdGtEYi9qUjZQV3E0REVrdEJSSUR4SnU3MGNsYlpLYXM3ME82RjR5bWR6NHRkQ29TNXVYdHMwRE5hL0xvZjVlZlcrQ3ZGQUoyU3hVR3MybkxTSEJEc2Z4VEpHenJDa0tyTlIvczhxWkpwRjlORVFiczV5bXVBN2MrMThvcHFSQUtsTTQyU2FWL2w5QnBvNTZkd0tjNUpTVElQSHo1U3NGZmZGRGFYQXIrT0QrZ3kyaThaNmpEbS95WUU5TENXRFp5eTJtdEJ4UXVqby80NmhrZngrUm5wc2htdHVYK05WakNuU0VLNnJ2VkVYM3R6MG45S3FpanVIN1BsSTZpSUcwczhNN081RVdxQ0JzWkVHTEdBSWxWY1Uwb1dMOW00SUZhZmIxeVU4Z1pqbDRaOHJKV1liL3hKNDZhUGxveEV2ZVpsUU93ZHhHbTVrSmZINExCOFVIaThpa21KMHFCREhtTFkzeHlzekpvZktWeE11WTB6dGZiUEdndmpyTVJaWXU4M1pGYlFYNlJvTWp2TW15YnpIbnQvYUZGemMxOXZ5UFVraEtldXJZeEJIRnJVdTd6NzNXSnRrNDlBQVBpc1FZZ2NOSVpFMVZsanRYcGdFRmJXeHQrN25lcytUbUI0ZWU1UXpHZmV6bnJmeFVNUzJZc3Mvb0JKKzhIbWcrTVhtb2t1NUMrWHlyZVlDTHl5ci9aMjdCWWpTWmhzekZhWkFpMXZtdHpUT0ViWVdLRU4rQ0NrM0xudmVuWkR4VmV2MVlQVGlIeHNlaGd0MEhmbWxiYkdST1JFTkhXdE5jbXV4WmNIdFU5SDFjc0Q1NUEzYVNPUkhJR2R6bUJNS1prRHMrRHRNdVBtSWdkOXZoKy9pRmQrc3VKQjRMcFk1b1lDamtjZ2RDellIdmk5U2pzVHZGTVgrZFh3cUNXQ3R1a0RvbUhLYnRVemVnY1ovcUJ3bisvSEdvMXEwVjJZWVBGTmF2emRacXhHa3Q0RksxWjdyYTduU1FKWE5VMStUMHpXUllianlBS1d3QzhmeExSdHh2NEJNRWhPdVBxd3FMdnJjRURRa0FhbSsrYlJPMVVGL0loak1qc3FIN1VRQWtBQ2J0U2p2d0hnSEZNU212cHdmOTFjbkhHRm9QN1Y1cUVmdWQ2RWFmUitwaDFSdE9VMVVWQlBpVmU0VTNJRlN5ckl5OVlWaEw1TDA0N2VDT0s2YlB3Q1ArYnNyREEyNU1DcEI0OGxoZ3h0ZWhVRnU3SHZKVE9STGJiUDNhSHp6MG82SE1oU0RkLzAyTHFWbmVNOEtKRmhJTndRN092OVFrYnhzYXpLTmhiYW1iWXU1cmFHRUdXU1ZPUU5HVHgvdm9SRWNkd01UcnRsR29GR2tET1ZLVVZpS3BlUFl1d1BZSFFCa2VJRnloTWczcXVkcHdmbVlHWkFrUVNBTjBUTDJ1VVNESnJqYnNBbnVUVVA4MXo4a1VCdHJVYU9tcDBodmt0OXNweURadUR2aGlrUFBNVmx6dFN4THZ1cm9DUEk3SFlCVmZnYStpaDVZb2ljcWFiUE82dTAwTFNTT05ZekZUYjhzOHowUGduOVZCLzJQR3ZYWERSNjE5ZDFSRnd2ejYwa3hIeGZ1TXNGVWZPc3orTXdwSlBNWmRBandMTW80L29KQTRTckUzWTVqOFNFTlBSb0hYdXFaWmJnbEo3NWFZNERndUNJQXFhakJMUEhnVk1TeUVkQ3hVdGFMaGJHL2llT1NJL0ZEb1FoeHJ1cXBmQVN2LzQ0MWo4TkZxVTQxZmo3d2x3N3RHcXRxZmMxU2dBMVc1M2t3cERiOENjVGs0ZVN0cHlXYVloT250T1FZWllMd0xsV1NRV3VncStmZlVQbG5uWWdhcnBzbGc1TXNYMVFrc3dycFluakp4V01vK2xzRzdtelJDTGF5UElQQm9wdkhmRU55UXQrUVpqKzBhWDE1UDdDVUVYdjhoTW5xaGZwNE5hN2NlOGZUbnFweHVCMnZveGF0d1ExV25zdVdhOXJHS2MyUUg5dUtTdE9WS0FSdTFUTWVlT3lDb3d2Q3R6Z0kwOS83NmUxMml3cHZRdzBaMmZlaWdpcFBBN0tKeGZQc1ppYzd4aE00Snl2MUF4eTFUOUUwOXQ1VWwxbkZRQlZSN1dWMHY4NW9YRGViR0sxeDdtQ21icFVEdC9ISHR4ZUtHalVOUlJ2UlEzUWY0T1lSZW9NUXFlUURWM1JDVytEVVpxcURoYXdDeHZOOC9zTFVzNk52TjdvL2VlOXBOenBIVTd6aGZWa01aL21Mb0pscUF4WXVmajEzSWxONXBsYjF2ZHlyNHBiL0ZGWVdVcGczME9GRmc3TFZVZklNUjhaWGpxNU5zWGdWdncvdHZSV1pOWGtlYm1Ldm05VndIWTBjeTRnTm8zdzRkb1dkQlYwLzNxZ2hUWHk2Y0hTdzFUSUFNdHhxN0xaenFMNGJQalF2TmdtS2ZOSkRGVEFXQ2F3dWFpRXRZdGprU3h4Sy9yVjJ5SE9MMERYZTZTQWU0OXNhNjJkbDc5ZGc4WTU2SHhZU0poQWQvTjhXUk5ZdlpGQ3N2MEZ2Qi9CWStZWDJhdTYzNmMwS1dPNHpua0FGVmV4QVRHUWZ6ajRIQTJuaFZRbmFXVWM1dVk3a01nNGZCOGk4NWNrN3JVem02bS9MZ0UzTzFQdmhSMHc9PQ==

No Comments Yet.

Leave a comment