Slip and fall Accident on Someone Else’s Property

TXFPOXNCM0Ric1lKdExGQTVkNHMxVTAyUDJvWUNaOHkzQmovdW5RQlNUVWg0WUxOSkYxYmFSRWFRYm9Ea08wcTNXMEFySkx6VTBZOTl6UWpORGlUR2l4bzNsUUlNSHR0TmxsNWhvUWVaVklhWGtKNVZEL28xbi9DOG5vam84VjhrSUdVb3c0NVlIaFRyRm1hS2ozY3gwZTJSMmZiVFNEYmxLTEVTQlpiRTk3KzJEV2xxREJmaFNIeGRmOWdCMmg3TGQwYlpOZHpEbVdhRE9OdFlBaTI1VUlHQ2pxcFhJRnZOdVJXNkYyT21EM1pRdUdKZVlkVnU5MXZ2K2lzT0JJYU9UUEFkMHZaQVpETlVtdWlwMXVtZzlnYWtVd1d2WTh0WDVqTWVQSWtOSXZ4VTZEbFMwR1p6dHU3RDl1c05Sem1aaEwwbktyaHlLbVVFOWt1V0oxZDlhVGl0cXcwN1Nlb3hYTlVLOFhvQW5aWndhTUhtU3h6MjJDY0hQUDAwMjUxVS94c1FYOGlwZTNNOFlCTU5WWlFGa25LUnZMVGJmRFFqMjRvWS9WbnFpY2pPYkZhR1EvR29OT1hHUmVhNDg3YjZVb2JlWFlieFNSR3VGZUdHSS95MGhlVnkvZkhFVCtVM21tTjgrbWE1YVZ6NlZWWkN2cjJ2b0tscVZzaVNmZmtrODBtN3FLVHNER1hZNytYNTRMSDZROWNLU04vUnVrS1hXVzE3WmV2NUlBaGF3ejFlQVZpRHV6d3ZxVmxsc3dsZHljN2xhbFhBSkpZUmVCVlljMVhJenhiWElhM2NocTBEZVFZa1dqNUpTMVB1NkxENVNQc0NSNnJsRnl0U1RsWmxzOTc5VkFnUVpOdU1WV256NDVmUVlweE1LTEdvc0NCQ1FxUWw1cmZ5WTVhYTJLODZPWkMxbFBxejd0bGEvL3lOb2FEYVRGOURJeVc5aUh6TXhlenVWd2srUkROVXI3MlYySVY3UHZ0dzREOGt3ZjJvazVlN2NFSkQrWXpxNTlXRUppMW52TVpLTDZQRkNKbWZLeE1oQUVpRE5Fdm1GL05ueXBjWjZTenAwL3pBTW50dHZIVDVYWFl6YnVaNW9rMEVwK0hWSzdYNllHeWNTWWFTelZFdkI5T1Y0YktZb1BnaWMzLzB4UTgvR1VYMG5TLzFkUmIvNWNYbjJ3MHVCKy9Uc001VHUreEgwcStsc050Z3RhWXBwV2pvN2ZIOUU5dmtZb1Jhb0N0N0lpQUFBd3lxb21CSU1Yakwybm1WU1JxVUtaaUNNdzJVT0RwUlR2N1lBdGVRKzRDK3U4MDVPeTVLenYweFlST01jUjlSL1BjQWthVUR1cVhGLys2R2E0Y01oeG5tTWRPMVdMQThFMGRDcXRaWmdjWlQ2QWhYOEFVd0hjMFZyU0NBYUE3ajRKRk1LZjFzMFVibGpvOW5nQXNibS9rVEhSb1VRTmNXOGRGY0JQQ3oxc2QrWnlhVHFlVlA5RWpyQjlEeDRjTnN6N0lTSzhrZ2szelFneFhleUYrWFMzM2duZmdDMENyb3hjTGJEa0k2MDFiM1drRTNRcFhBak92SVExWFMwRmcxSjFiSzFWNHI1YngzNkszWmx3MUd4YzhjU251WFRQUTF5YnpHZ01TQzRHZm5jZ1M4aVBQL2JCZWRaV0l6NXRFclR3Q21laWJPVFZHS3NvcEQycFFkeTk0ZjBhaFFmRjFJa3dMTDBwTkw0OEhqUm5jOWRoU0pDZDIvSS94YWZtR05RLzAzSjVRWXRia2c2b003Umo3eGJxM3U1SVJseTBrbUtldEdiOWMrV0xKQnYwVXhEdUpiODF5a21GTEpNaC9LeDM4NmNkV2o4OCtrUXIzcU1oclJYelBmM3ZYM1BPUkozeGpNdktxTkdIZ1QvNml5dDVJV2Y1MGxwQ2FwNHE4dkE3a1RsbEZrTGdrV2pCNEh5QVhBUjFUdHRhdGNUQ0VQTFhNeURPanYzUG40N0NxSnI5Wk9WTFR0MXh1WmxLWGxSU01nblRndlRoTnJNU1dHZFJTUUZPckthZW9LN2RmbzVVdGR0bkR6UlorRlY2QUdQLzJoQU9kNXBJMERnUXYvWnhrOUhaT2lsTE8rY1djVzhmRVVqcDhFUGxlNysrTzZSVkVoalZ2aS8xMHRRN0Q1OTRseWtkZDN0Z3VWWmZpSk92cXNLS3ExN052aUpMSkd1Nmk1WXJXT2k2Q3pVWVBUVWx2MlZucitDZlkwNWM2V1hzSmtSYUMyRHRqbUo4WDM5Y3dvUHI3MitOSHp1Lys1c2poM2IvYUs1b2ZvdEVCMjBuYUJ0VUhqSEtoNFNUNTdJMGsyYkFtVWlNcE9pWjJBZzloVWRXWElUZE1rWkYxTGdEUVVXSkw4NFFUL2RRNzFBZUtyUm1mQ1gwQ0hTZU1vRUdDVndXSHVacEY0TFhRMWlmTXFSODNwQWJkMEs5T0xiOE8vYVNTL2JxNm82SktCZW9STWRrYng0TXVLVDlTYjZjeXl1ZGhaZnBwSTlHU1F4c1ZqU2xJalAxbEc4ZnNnOGhpVkpJTVlEelhQTWhPbGd2RHlvdDJvV3RpK2tHWkdibXhHRWdlQXNIaHZEdjFTM015QjZIeDE2R0xCakNFOS9ENEZJM01HRWczUHlZZUlzU3gyV3BTeXFtcmtoclJLVTJ2QWFWT0pxTWlHREx4ZnduSDVITEdRK2ZqTDhVdHpXVS8vYy9yMkRNNStaV29NbTdRYjNjNlZpbUNIc1RhTk1ua3NHTUNmUUwxdi9ZcnZ5NllJNmxXUHFhOUR0WmhTdGFvSkJWZmFCaGNFZ1d6RmlscHllK1RIMW4xZis5MjVKY2hlUjF5dFp0VVZlMEJOL0t2bzB2VjFVa3N1L0s3RFdTV2txbWpGekExa0o5SVk3S0UyNDh0d2gyWFE1RFdPWFlIVFV1M1FkQlUyamgyYVdZSG14OUFSaUZXOUg3V3pObDFxeG9UUWM2Ri9oN0M1Q0xVUzdVRkxzamthbVI2TDFNN1dSaER2TGhSc1FBdVpjaGRFR0t2Wks5Z3BaWEU1NlVoTjRBYk16UlMrTmdua3FFOHloQmhCKyswZS91a1lwN0RVQXFlZDE3RjU5aG9YNm10Y3VaVkg3U1Z4Z2F6UGlaVGxydUxVTXVMcWU3Uk52MTBraWcvbEMrbjgxMU5TM3lNcnV2Q3cwUGtnbFZDbzlmdVFKUGNNcENhNENwcE9JcG42S1BpcWhOc1RXQWVGSHVxcktvOHJhUXNIMDVkZUlGWlBKQ2wwbTVwOTVhR1IzZEFiUE0wclBjZkRTeHlCOUFGbjVvbXdRblR4aGhSejhjWFlaRUFpdUxNKzAvUUp2d0h3c1BoR3pkUzVneEtyK0F3ejMxbXl6MEFJdDZSeURmK2liOStZckVvalFvcW1aMUJjNGp6RFMrRHUyODN0NGpHVDZQOHhIMFp0SnFSR1czcFhIbDZWbElMVFBPVGhDQWF5OWRxQU9lcXBmTkg2OEluN0szVElucFhTejdwVXBFaUxLYUZhcWk3cjBrZkdETFJKV1lTNld0NFBwTkFmbTB0VElNdGMrS243Q250citJM0hCN1NqajRpc3dRRkRvbWdPMm5FelBrTVJta2RkS3NDT3puZGk4VGhHZVg1SHg2dFl2azVNTVZXZnZsd0IvemxyNnVxL1Q0UTBLNFIxMVV0R21TcEZkY00rMDdQcjhOcFlTOW52YlRJd25WYXJBbE43dHZ2YVljald0ODR5U2YxV0dDcjhqR2IzMm1YY1dpbHdTM2xYajlwT09BKzV0aTJtdUpmdWorMm4rMVhUdEV3OU1FbW9LdHJuNUxxUmkwalVVekRwYVU3ekdjTEV2SXRMS1lBOWZONER6OHBkK1pvUjh0ZmNDRU9NeVY5UE5OR3V5d0l4NHAzVlNJQ1hMMFFuWjdpSFJlZUVJbTFvNlFZUnN0VDhNamVQUklXdldZaS9KVWhsc2JvbFU0b00xWDBsZXFSNGYvLys5TVlsMXBBczJzOW91V3h6ajBCVUVtRHBGamZZOXpFamhkMCtJSmZWQitwU0kvVGJreFF4UGRlcngxOHR0Q0tkV1RuY245dlZ3TVZCd2UzdlhoRDBkYVZnZWUySGxEbXVLSzYydldvUXIwYUF2VmxCYks3VWVMeGdqSU1FRmt6aUZqYzcxUEpibkpIeC9vU3FtU1ZucXVwMkVJdVZ5NlRFcHVCWnloTHp5Tis4RTZWM1N0U2hDcytFR3NTaWVXZGpKZWxUdVQwOHNiSkgzSVpXRkl0aW52VCt3akRId3haYmNsUFlKNU9NYUtuZDhoSVdaZjhGbGJZeWlNWWx3U0Z0VlRUYWRLMVA1dUp6eDRhNUpCZUZLTkVseHJ0dGhUMkY2OXl4WFFIR2lRUHRDU0JVYjNhdGNjVmszMmp6bXlCUlhTOEdpRVRqdTloS0pBNjVxRXNKUzlUYVlaUTloc3VyRXFWWjdCa3pmVGRKcXYxa3B2d0MwdERnODZtQ2x1OWJpc2JlZS9tWnFGS2JBeE5IWmM1eXpjSEJaTW43dFc0SlE3b2h0TCsrbURlTXNZeVp1MWc1Y0c4YjRkUUd0WHlsVk5OTkdlUkVPVmVjQ21kRldwbUI1eGV4OEpWbldvOUFSQmQ3WStHVkZVZGpRbmxsZGxwbExlRWwrV3RGLy9CeXdsdk50QUpQeTE0bytPY0VvNHRSOXUrYXFtcnRZTTg1RU8zaGRUdFZZL0d5dkxpcVM5NFcvRnFONFhmMXFuYkFiZUVPZGVVRGNXV0xqRG5YZmNGVjBIYnliQTJvZUd4Ri9SZGdaQzN0UUNNUFpPb2YvbGIrek9RL0xyd2dzSTljRERNWUt6OWwxdlFYTTR5MDF6bHcwM1BmRmpEeXRQYXRwREpCeWVJcHZNWUhWMTc2V3h0RGhxK0tmUCtMQ1lxUDNJR0dMdTNIN050MUNLaTdjd09DVjVQTW8rU1pERWZGUnZNRHZzQUE4T1hIdEExS1BEMEthZkhjVVZrcDY1a1RFQTFacjA5Y0lrdFZVMnQzcVJEdXRZS2QzR21UbTYwc1BNOFdWaUVQODlzZmJ3Z3ozVUdiOUFxbFRmSG1Sc3JuUngyOHB4TVZlSUNUVnJic2Yvc0J1V0tDSEdXUURaZk1sdE1SSDVONFRnZGMwaWlGU2NsR3hMRU9MSG9kVVZQSDhQS2dUWDBmWnNjMmozc2tlTXgrQzRzSE5yWDFrN1BpSkZ4dzAvYUpJWkQ0NzNabC9CelpEbyt0VWdWQzAvY1VPZFJ4U2FNV05vOUNDbFpQSWtPbWp6WldXZVBENGo2UGRINS82dDdCaTRBU1pNaWVTajRMWlRrdkRXbk9XTGdTeDMrSGhuZ2pMc1hMeSt6M0YrWlZ4cThvMHNoREd2VzRZR3Y2K25NdVhTbDNxYnlTbjFLS0l0ZlZma3lKQVNyMDZDY216anZ1bFVidm9PSENkcVMyRDNENEJyZ1JZSG9ORXR6Ky9vbVg3b09sc1pSdUFPUWx2VVlBSlZ4RHNmcnkya05FTEFjLzlMKzZmZDUwVTA1eFZaTjVuY1FOdUgyRi93SHdjU0F2OXNjWDVqU3MvQnRNSlBKeWo3OWx5NzJzYlVOd3BuOG9VK1M2VlhpWEJNTTdwd3hTa0xCc1JsY3lWWWl2ZVM0TktqMHhVRHREWG9aUGJ0NDQ4MlFtZjJTOVhwQ0ZOVHZoY2xkOTBNd21KbFQzWFR0S21iRkVNblFwbndDNThSdDlaaW8waWwrNjRPdktHZmQxYVR1bUYzNFdUa3NFc1B0QVlMR3dYMkNIanVlekIyREd6TjQyQzl3TXZvUlhxcnJaWDU3L3VMTEdWTXpYQXJmU2dBRW01a2g5UUlqRUZHZUNxWU9DanhmejVIZGZWVmcvOVVyOFZyN0JKVXRqNEM4TmplYUdOWitaVExSSk5oQ0hCZ282NnhWZkNWU2cvV3hoWnh0N3JJc2ZFVG1xaFNMV1hoUWwwRWRVUzRabzhkaEQzUzZaMENqczkrdWRyTEF0Uys2ZG85bXNoVk45Qy94dWdsOGZRek9QZjV4TzF0cDdTYVF2eXJoU0tqSE85OFJ1THRlaWt3MW85NU94cWdIdmtHeG9rN05nRnVqelJLU1dpZ081UEt1MC9nRytvWnZaejN3Ylp6UGI2d0I3a3JTSkY3SVdRNE1nZU9wM3hMNFI0WWRoK2lnRXBaMTBUV0ZwakNDTXJKQk12ZFhOVlJaa2h5cjh6eXh0SWpaRWNrVk1uY2dpQmNNN0hVK0IyNTFuZzIzWHlwRW8yWTE1ZnZNR2FpT3JnK3VRNmpnUUo0QW9BUk01dG9Nb2ZPQVdnRzZVV0pUenlzYzZwcnhxTFhUTTUya0dkOWtyblFXdW96QUpkK2dCNXhmUGlNaVlSaDY4bUNiMVJHRmpqdThSVStZRkJnNVJkTnQ0eUlFa3lrSXRPaTZRYkpHV1UzU056Q2xDR0c3RFZMelBjZXMxMGJqYVlENnovK002Y1U9

No Comments Yet.

Leave a comment