Statistics Show Sleepy Driving is as Dangerous as a DWI in NY

QWZCekkydVRNUUpQNVdGUXZleERtdFMwdTlkbmZ0UkFIdDZNL2RpZFppVGtFTXI0K1ZRMUZZOHBYTnRVMXc3KzQxU1AzVWpOS1E1V3d6M0xFWHhiUm40VHFIbG0yWHVBeC9DOEwvZUs5bk1wMWIyb0JDSEZRWWlsMEgrblRNV3ZHUzBab3BIcFg2ZHRjdnFDSU1CQW44cGpzQU5GVzVaVWIwclVxT3Q5NnFJdjJDN21vMjZFdFlBNXhJOVhtN0FlbUFJcEE0ay9LNS9PTkdDTGFEbG1PbTRJVmdRbG1LakMrT2czY2J4ZDVPUW1XSm1OUjNSbmYvZ0lLeStURnJXN3NPdjc2R3MrSStpd2NUMDJlL1hLNHhDclZnd1pYTk5QNXRaSmFuUkk3Uk45cWxBT3paSDM0c0JsTUIxb0R4Wi9wNnlUWTBGdjV3V0Ztc2cyUU4rRGdBbUtybEovYkdQY2NOZ2s5SXQ2TGE4SXlrdDQwdG5RS25VQ3hYbjh2TThiRjltR08wY1hmK0FSN3VVampHdFFGZ3lIMGdPL2VGWElmamQ2by94bm9Dd3g1cEw0dnFpYXlNbEUvM2NydjdueFozK0RlOE1kcGRBbHBIRzdIeUxtUS90dTlTVkNKTHNEM0RMSjFmNjhWajlva2x1OWxwNGdDU3g4MWhVSlFDNjJ6cGVMdnhsTktKTU1JK1JvRWxqY1JSd2thakJ4cGZQSjhtNVZURko3U1RSU2pQUGJVcHhKcnZlaGpKZE5zSHE3MEdjQWFHbFFHbmlITE5ZQ1pzcW9JTTRkV0dtYmllYWFCSGgzSGRRcVN2Q3ZkQkI3NjdTOWRTQ1lCQmRLNTgrL0YzRisrU0s4cmdMRXBBRWdJY1dlWjhYR3lUK25aNU4yM1paelRuVzl1WG5aTmxyZStJWXhLTEloZkhTN1pGUHhyeW9lMFlJanVQVWdRemlNMHh2K0srNzcyb0FJaXJ0U0tqY3R2V3k5c012NWtVZzdDSE41ckpOMGtLd3MrQTBLUmZhWkxuTmlKSmRmV3lDYlU1Ykp1dFphWURQKzRXajVkdGZISlRBM1dsZHdTRVB4SytETkZIVEQ2Y1BFdmw5YThiQlVTL2ZOY3BLNmw5aFlLeDhQcHZERktUY1ppRERtZUdtY1hnQmxmb0tlWFk1dkF0c2VnajRMUEFOeVYvc3FGZTl2Rm5xbGdjQm0rbENYemltUXNSc3M4TkpkK0N4cExxMlVhNDQwdkxhbmd5SytKayt4d0VvN0lJTkdPNmpmRmpSamc1Sm9kNVlIeTJ2bm9sYWNNRDh2RGk3UW9oWC9KUWFianZJLzVpUXA5TDRPMXRhRzkxZmluZUorY0FpYnpkREJ5Wmp5T2gxSWxHRzYzVHcxeGZFMWN1NkptREo2VnpGZ1YvcE5INFVTVm56RTNxZW1wejdQS1hvem5INWNWTkcwRzRlaW5Jcm9yQlU5QWc4NDg2MnU5bzdsSytSZVFzTlJqZG9zL3VLR1VRc3hFZHFNMk82OEJLNVNyZ0tJZDVzYytBZ1M2Zk0waGdUbFRSTUdLQlFRTnFBNDhrYlQxRm5CNE9xaEdiNGpPZ1QxTk1BcEFMQlFMVGtMWnFxbUhsdGJSYW5pNW1reENtNmoyUDRPTXBCRmkraDlrc1F6b0srNjhFbkNZbEJLZWV2WHFxUFRNL09VeEtHbWZSSklmM0VqU3lvVk5CNThpL3F4bkJIZEpIazVJbHRTRi9oQkJYL1k0MVR4UHova2ZSUkt3eU1YNElWb0VxYWVzTC9tdTBmemhGZkYzZFdtcWc0UllxWGZpRFptVlU3NDBza0JpTnJ5Y3ZkYTZKVTNxTG1iYmthOGI3SkVuVHhYa08vQzRPRUhDTG96dW1Fa0pKM1VzR2hkM0FLRVpRcndJRnEwb21zY3hOWmVrRE9LazFNV1VTZTMzMkpFQVNaZDVxcXlOczU2MkRmZUx2ZVBuV3dDQ09kNnhiMVV0V3N4ZFV6OFY3TW5SMUFoWXdZWURIQXN2UDlIU1F6aDFxelVyY3BlQUNjdGlFa2xWUXNRM3g1djVmMk01SUQvY09kaUxwRkVWZndYQW5jbFRQVWEvS1prWjM3VW5wWHdEVEZOelQrRUY1M2RLODZta2lCUzllbHplelJxVTlTOEt0aVFyQ2xKbEJJMk9qVkdQRE5HTVEzNmNqMFZlTHBtTlp2RUJDUnp0UjdCVks5ODNrOExBVVREb0xuQzBQTGJnZGhJZnBqbVhkNyszdkpBYmQxMm5NaDZnN0RydllPZkdpOHBlTzV0V3B5aDlUZGxZNWxKMFExVnFRb0NmdFdWNGQzemliSDRYR250b1ZjdW53M0FpYThZeHVBZ2xYVTk0R1g4eUFseQ==

No Comments Yet.

Leave a comment