Most Frequently Cited Workplace Safety Violations

YlFBeGVYZk1KZUxOdHNxQTBQYzJES0kxOTVJWjdrTHltMUtoakZvcFgvN09BY2cyNFpoRTJoM3lwUm5lSzRRdWlCU0dRWWJCNWszTDI4bmZ2ZzluZmlDQnVqNklBSUFmZEhmN2tId3ZBV3VrSFVJQVJmb2wwNmZRcHpDWHk3T0NGTng5TzlqK3hHYWdXVGc2N1hZdW01Yi9WOXlTZ2NaTjdUK1NFc0xUYkE1ejZDWkttTWhTYmgxdVRsYVlraHdxZDNGaGIyOEpITVQ5MG9EcDg2Z0JldHI3QVdjaVlXVEFRK2xyQUcvUkNZemJjYWZPbGxpNWlvVlMxbTNTTTN2c3p5QnhvNkZsWklaalhRQVY1Zlp2YlRDTG93OVEwRnc5QTlScHljcS9taFlxOVNRUHMwbEYveTNmdkV3RitwMGVSOW5mNjlpeFl4OE9aQ0k4aUl2bzNrMk1OTEVRcjljK2JtZlRiUHRYcStVNUx1TUxmRmJUNmQ2T3ZSdWljRUNQSnpKbnZ1b2pNSXF6VjV6Yjh3WEpKNTRiNC9qRjhBVC85UlNBai9SUGpIK2xwUlBIVlpvS0ZubkptRXFGVklKWlFQWjluZzA1STB6TGNob3V1d0JtWmRQanFXZVpaMzV6UmxCMHNhV2tOQ1QwSlp4RmUyYmNaU3ZlbUVteGU3Q0ZFRlVRZFk0R0p3WU9MaGRPNDhoZXJRN1J6c0dTZzI2T3grME85TlJuR1c0bzcySTJ5dmtMaHlpNWhDT1U2WkpZbHNXM2F5WlkyREJXL0QyNi9INk5KTHhyYkNxbzNFNVQxcGVGRlcxb244Z2t0QTdWYUVleS94K0Y0bHJMdVF5eklDVENRRUc2U1JOZzZoYis1YjloS0pZVzRJb0cwMUVwN081SzRJNmVueWlJWnl2WXNkMEw4Tm5lTkxCVFlMQ3YyY2VEWU1ScHk3VE5ZV3NseGFqWWFiVGIraVB0dFB4OURuc2J5SFU3dE5oZTBOVUhQQ3dvVnduTy93dTlFUE8zS3NLNWpRMjQ4b1o4M1hycjhpaUJNYXUyMnpxVDl3RkwrUVE4QUVKNDBjOWdrVzdXdUJMZU9hKzBaNFJLcm8rcTBTMkllQ1Q1VnIvL3pUZUxjZ1dOU0tZaDl0VzlxbFVBSFlwRzMzNGdYV0k5dkNCZm5EZlIxRGVmK3BzZmJQV3pWUXdsK1I1ZHRtaldwSWowUkhldm9lenpDQzdNYnNzNndkaWVkM0NxdjNLRjZGSDd0N0twVlZqTWtXTnlJRWVLbUEzWC9rZTZqUVBxNjE2Rnh2NWNTay82TGRocnJzbHBiNjN5MGpRUEF3bEhqMHY5alhNa2lpMHNBbHBZSnR2TWZhSmNpc09BZ3U4UnJ3c0FrTDFIQlkvaWxFZ2RkU1htMFV3MHFNSWNTR2VtU1NkVFI5d3J5N1VBNGQvVzR6OGxsVGIrOEdnbWxMdUkwWHBiM3BNY2JvR2N2RTlkeWtCT1N0WFdvTk9kcDZXNjAvZmhDVXZQdWMxSVRXaE95OTJCc2c5aTRWWXNGQ3dhK0hxQmZGQTl6dVhDTDNnMlRHSHk4aW05UzlZUThCcjNCNXlYNWt4UXNjTU1IdDBJTHo1NnJQazIrakUrZHN0THBpMFdVZkRVUEs5TGEvd2dRbEVHNlUxTTRNNmJSSkNTdFRJZCtpZlQxRGp1YUk1SUQ3M083WG15QytqalJRVUNrQ2dKbGhtU3RtWHZmc1c3VS82NHdvMHRUdzc4SmNVend3T2lmZ29vMVpIa1FjNEV5VHUvZ1VXeEg2VDErV1phcHlZcFhBbEJ1bnhOamFJNWJOTjdKaU8xcEpsbkpYYmJ4RHVzKzFrN0dwRThobFRkcyttQStlZllZeUpXblFocGlNYmVCSndrTjZhODFkaDR1OGJBN1lUMGhsbUtOWEI1dmtYT3RFdFVuRTUwY0h0eEx6d2lKbFcwOUl5RHpyOUVyb1phUkY4WC96Qm0wdEhLVU5keVBjQ3BsT013bzBKMGRnSVJrMjh6N0RpYVFFUWtKWEtpdU9XQ3VKL3hlaUphdDZPRzNRRW5IQzhKU0FDTk5pYVY2R1NPZWxwbGFnRUUydW93VmF2VWR1NGt0NVFhNWRLWC9MRzk1OHdqbHRoUnpaUXNJRURuYzA0aFZRdHEwMlNyNFpmOTlYYXQ3YlIzNSszYWVvSkhHN0tRbktNcmthWlZ4eUtTK0pBc2RnY0J4eFFVMWVXUzNBc0hQdHlRNFhoY3FKcVpoM1Q0K25GaTJaRGJTNENMYW1SaFdyVHUra3FtbUFPemdGMzdmU1NMeW44Y2ZDMXd5R3FzTHUyZVZDU3FSQkJ5UThnRHRSbURhOGFPVm1jR3Z3NXQwNisvSnJHVnB6SFpGMFVla0hFN3g1bWhkTmNhZ2JyVW5LbGxHc1Y0STVQdERvRHJFUGxNWjNpTTlZTnNtbGhhZnZuNEZ4SHNSTkh5SzhhK1RYdnpiZUl3dFVxTE5oL1Y2WmtUdVdQS3RsRzBxYXFxOHRlcXUwbGQrMU1YazFqc0VoUng1VzNieFRRRjFLNnBuRVZvYVVjSkRXMUZoUG1WejZmSHdncUVxeVRMUHhpWEZicz0=

No Comments Yet.

Leave a comment