Blog

Why is Hiring an Attorney for an Auto Accident Case Important?

dUFOK2lodEVZNW5FZHVuTHpoRlRmTnBXWGVuMmh1T0ZQaDhZSWhnTi9qNnFxWkozeEpBSFhSaUFDeFcwbHRnelVzOFpiNzJBRzAwM0plWldqMHlPNjFuOWNFUUFKb0VHdTRTVTE5K1hQL255OGd2c1h5eVVHczBvT2pOMzJENWRRRTlKMlFHWnd3NU1aVTVFTUlZNkdqUE5xZjV4RlExQ1Vua1dsVlJ3NWlBbEUyWkFUTi9TMTlCMEIrKzRFWjlKNGNMTmFjMjNLOEhYSzAzL1pYZnhZRDZxZFk0dzZ0NkRzUzYwd2NocXp2YW1CTW1yZkJVL2ZJLzl4TjN5OGxzSUJ6akcvVWFBVzB2WitvWlJIWW1reVQ4QVRmenpZYmJqRmdTdU5ES0RFTEs5OGZsakZwTUI2RWtGUmlONVVtTGx2VnBjUjg2ZmNNVmdyekp3ckUzVEdob09HY1JPTVJvRW9WdVBPTUtHT3M2MjRUL2d0RHc5ZGRUdUpxYm91TUZMOStqMndwclZwdlJ3bU9CbENWYXVMRWU1TDlCckZpWW9QUjBBRnFMb2s4NTdna0l0UlVkdm55UXVKYlNrK2NvWFFkY0QzaUxiN2lZV3RyR3VxMklYRC9oWmJRSzlyU0NFbDNjN2hETGgwUDFEcHYySzA3c1ZPZG45STIrOG43eFRwVnZ4aitMclBDUmFmdlVySTluWjR5U3lIWUZHRGQ2NW51ak9WSSthWU5XRHcwcG55ZmpYdHp0VHh1Z0ZaVGZZdDk3UHNja3NFOU55YkorRlZOVjBBeCs3bkdRQnB6KzV6dWNWWW5aOHRYcTRaQS9BbVlyVmF2TU93dEVaeS84Qld6UzBrTGlJRnZiOEtWU2dSK21tNWl1TDY4LzFNT09ZR05XVW5yK0RWM0lkT2hBRjNZWWpUTFlWbnFYa0FEQUp1dGRZczJmTHRVeWd1Ynhqa3piK3lVTEx6VHM3a1p2NExqakhrSFFGOUVxYnNkUzFuTVl4N1pBUjAyZmo1YlozcnladW9OVDNNRVR0djVOWjgwMkdJZjRhSnhnVzhQcUt3L25veGZBRkd6aWdXMFZlc3JteE96UG1wOGxRNTQ3NWU1S3Jpb3o3RG5HTnpBaU5DdFhNcU5uSk1nay9OL1pFY1phM3UrZExBamhaeXBmaGpOeGx4Q3hueDdJVko0d2hkbEFySVpzN1FkL0hnUS9HV0dwaUM5b1JhNVJKRysxeFEyUXZqL2ZvSExaWHdrWjZaZnkwckUxb3htc2xOZkN1VFlCV3o5NU9yc2tPYi9JZDMvSXdJUFdYVGlHdEtZWk1xdWt5YkFJQU1mQTJRZXd5bDVsSktGNW53cW5yTklvZlA1bjRTYjd1bUM4amhzTmZ4bW03QitndWtDTFhHT1R3L1lNZ2xoQ05pdGZmWS91WHVDM0lpYzlyc3paRWJOQ1k0cldUL1U3OWNYUDdXNitHWUtQV3JOWXhvaElKM3JmM0NybXdldDNWTzlPYkIzcGVOYnlqRzcvV3NibGIvajVodzNRd1ZwajhJNlE5OWNUaHZoenQyQkRjdlB2NkcyYm5qL0ZrcGJrUHlrRnVHK2k3cTBQZ2hENGoxc3BWM0ZSQUd6T0liQVZOYm15aHJvakkzQ2tSMXNISmlNTU9QMEl2YVIvbEMvZEM1dGlWRzh3VnEralVMcktQVWNaa2xaYXdnc29KRk9xak03dzU3YUc0N0lLUFh6dloxYVRxVWRRWVdnV1lrKytGMHdTZW1QajY5eEFCVml3NTNiKzVreEdjSko0akNwcmJRS2xQQ0hXbHhUZUUyNDhISXlzTlpkQTJidHVQeW1kQ3daSmhadytoQzA0bXJDNWRYNUU3UGJRVFBlZDU3MjhOUWROZlV0aHl6VGg3L0lxOVI0V3lzdjdQTG5Sb2ltdHRzNXpJNTNieVZGT3U3dVNIVHU0N0NmaVpneFh0ODh2cDhQcXBjalBWaGp3VVRoSTlGZUlmTjcvZGhZUGtBM1NiQXFKNnNHZ25Fd3ZnM2dTdXczV3BwRUZOTmxmOUpISmtCcXpVc0FsRm1KZFBVYlF4dEIxWFJTakIrT2VWeEp2TGZadm1kTlB5V1ZWSmQ0Nm9MWEdyN2dpYnFwVUcvaC9FOGZROFZjUDg1aXp2YXVHRUIrN2dMUU1mMlpoVUJUSHUvVllZU2lSMUI5SXAvRnlzRTVLaktqZkVJWDZ4ZjQxOXNweUJvTzN0NGd2eXBkK2JTdEgvZTdsMWwrQ01WVXVsVWNySTVkaW9IbnBEL1JraFJvTElKMlJBT1RDbktFNE9KbnE1UDlHbHNLZjNYL1N3VkNvSUl6aHhEblU2WGh0MkZsUmhoZEowQ3I4VXVCa2F5ajUrZmpJcWVnUjJDc3NOdCszcmorc1ZseTRPZUpFczcwK3dpK01lWnZCV3VtZFdCbTFMSTBOd0g4bEpUcFRoY3MwSkhnc2hXeml3U3hXdWZWUnBPdUVBVy9GMzlLditYNjVLckVqd3BKMGlHWERSMVFXL0RsRThCcnhCQVkyaDJKaW05N2M3T2pEdFlrVXdWYU93M0FsNytEbUR2Y2FpNCtESUJKY2V0WW1vSnlIblQ3VnNGQ2tsSXFuamwxZWRVZGxINXhiQWE4Y1VRR2ZzdFZqRXg3TjNDZzZDZllDd2V0UHlvVW1xWnRQS2dMTGNBV0tCTjFqL21hNFQvRy84bzBOTWsxRmlZNFhlVFlsa0w1dnJFTzNaTjVHTnNQYXViYXorZlhmbEk3R1dudzBKc2xpS0FUQVBNaUdYQVlWS2IzRnIveFNzdG1HZlRWVGJ5OUxMdE5HckRnZ1NsTllEOWJ0L3hDTzJkMFBrUlczMlovUStEb0Jsd044ZGp0SnNQN05PenlwcVFNQlJjalNSN1JvcVZHMjlPbVcwSXRManNtaEF1Y3ZiZFZ2eDNLcEVFcEV1c2gvTjUvcWx5emNXanVLNjlyUVBJdHlSYy83bCtrd1lpam1zenU2NWRZc1Z2U2RGS29xYk44MWdTYkFKbkRUY21SQlJFb2duM01WREtuVUVabytYclVjdTI5cnkvMnhoNEhXcnV1WHdoWHBENDdYdDVHRVRjRER4OE1BR1ZMeXp2bTB6ZWFib200elJuVE1HN0pReWVXR0hnYWFFbzZxSGlZZUVMZGdBME81VnJ1U3dTY3Z4dHJHMlM4UjZBVlVIMU1IRURwMjhzOWVDcWhnN1E2NmFpWGJiVHJGYnBGZ1pJWUZkeFFhYWhrM05udy9vZjJoVmVBd1EycnZmOGo2amtJNktaYzR3YjZIdUNETkVCbmdRSmYrMm82YU5tbUY5ZDJSeE1kdkx3WkV1emRqSkdFZ3JPNUo0RDNrUGtJNVhrblgvbXFCR1lRL1JzZVI0Ri9jbmxEWTZNVEFDaGozUkUyR1hVb3hJTDZMLzNTNHdKVnB1bkNVVWRjcnY1Y3U1STR6dHdObUFoNEU0SkdYWUVsQ0paMkhwZ2lxU3NpTVMzK3ZKM3NJUWwyQkZXVGFDNlFsZ243QlZZbHFiSjZsVktZenNnWFpFaVROY2tnN2NadjN1ZWlIMk44eXh1M1BDMGJiRHE3bHlMcVVpRjBkQkIvVk9tbkpIWWV1SXNaMTRKNTRFOVZabzhFcG9sUUdHL0xPN0lFcWwxR0VjNnBGNk1TaDhxRnpXeG13anVRc1JzZmN5bmFSSm0vRjFaQjlXcFk5TFFjdDdpcGxhZG9NN0ZmM2t6UHEwRjZ3dTBPNzVLajFzdFdRcCsyOVZVUTJXbHU1b0dJcWJnUVE2RXBtS0dXOXJSUkJ0aGZhcW8wUm5IRi8xR2RCaG41Y3Q2K3ZMT0lIZklrWHl1K1lKRXNTTjRyeXYyS0E2R1NvejBDQXpoNFJSUDdQUFRzOFZQVWI5ajJvTWRkTFhtcTlGd1ZrK01QeFV2K0c5dWtWWU9qWkxtSkl0WTd1TzFtZGhFeFFnR3JzMzE5Y2p2OWNqVnNJTVExSDFJS0hESGVEWXlEVUt2OENnemxCYWNRVmJycUxQV3pxL3FCWldUVnZJc3k2ZjJvYlFYY2ZvSmVHb1E0Q1RxdURSWk9iU01MYVBvUnhsWi9FaTJkUmVDY0V6TXQ1YnJ3bE1qM2F5ODFuUHNocno3elNIL2NEbDFNZ3cyVUVOUXJscWh3SjN2cStMVlpjcWJTSTBwVDVzQkE9PQ==

...
Read more

Is a Driver at Fault for Accidents Caused by Bad Weather?

eVRSSHVJNzNsSjlFN1lUazhaeFdZNmV1V05iNXVuNjNRZW5Nd1ZLU2syOGp0ekJFRnBqOTAxQXUxbUtUUitHOEtCVGFTcTBSaWxURWszclphd3hZY3REdXByTFY5QXJkcTB5QjNTdFpGYjdOWVZVTkRnQTN4cFJndldrejEzVC90MzFnanU4dzVESGlRcnY3QXR4NWk2VFFEMzBDUkpqbXdhd090dExKVzdHTjBPR25TRGtPeERtWUNVU08yTys1d1JNR2VPL3BaWVF3Rmtvc05MRVVlaEU1cWpnS1NFaEJPaTQxNHdDeTArZmNkVVpnNEFYd3VJVmJCOXV6dHBHcWFHWEo2N0kvMlVRQzdIeUVZOEowYWdhb2JGS3ExcmZzbWJJUHVJU0FlRmRXdC9BRGhva0VmTDR4dVBGamNvUWZmWUUzVmtPRytta0xjWE5hNitQR00wNnk2dU1oSmJhek5KR1NQM1FiMUtVUEZEYzlMaStYRWtNdGZPQURTeWhycTlWTU45UHRXMWR6V3A3MEhITWVaaVpSQVYyZDU0SStLUmRhNmd3Zk5lN0JXNG9QUFQ1dHVLR2Z3bk0xWndtNG1UZS96RWdTWEV5Yy9TMm8ySjhXN0EzSWVoU09uc3FqNkYzV1J3dnNTNU12QjlNa1AwVEhsdzRTR3FVTWtSTTNkTjM4Mm1HYjVyS3RyYm9kbmlmYWFISTkrRmJuRFpEeUlJSnFmYmVBWDVnUE9rYSsyS0d1eWFzUDRlaXZaNnBvMXVWOHBHRWZBTGxpYUZNdzNOQVJsQkpGTVFwNnhtaitLYTVmWWxRb0tZbVk3b3VQUnU4S0Jsa3dtdmNMT2lkR3VOQnlocGx4YUFGU0xtenlKcVZSWDR2M2VSdEx1a3FQY2RGSUU3OVBkMkJ1RGRrUXljeDBIN0pEUHc4bkVsTkoxc003QXpqcVpyNytFYWRFSzcrR3pKWHljQXRray9tUlRwM2RkdThFa0FocEZqVzBSbjFZbVMvUWVySWhROTIxc1d1QzcwRXRkWlc4RStyUWtqd1RwOCsyQ3Y0Zk43YlEzSWNxYm02R2s1OHJpMERMRDBpRVlPZDh3aFliRUhjbis2YWVnMjNWRGppUkkvekQ5SEp0SHlMTms3YW1DTFZmWThVQVRVb0Q1RG4xUXFnUHZzNTdUQWlzS3ZhZDlwTVFzVFF0RFNURXpNUEtKMFVmREg3MDM2Rmd0WW5jREZ5dzM0T2NCemRvUXZEYUFTTkFHRUtOL3EwMjliY0VTcytkMWNjeCs4ZXUxWklJTzdrK2xBSGhtUWc5ZWxKK0VoMW40UHJpK0d5aEpiZXphN1Z2QkJ5dEJFOFdDSjZlMGFkNklEbEJld2crQ2N3SEdrNmpnZjVwQzNIR012WEQySWlGcjBqR2ZDak5qYjYxbHdSWXJMUnU0SzR0cEJTTy9tMG03WEdTS0dlVmJDZVdObzR0UjdNWWs4ZmhCNjVMZlNndlNDdnJSeUlQWitFYTZ0d2E5NEx6aUtOeXlPOUtxem1ySnlKbjVaUmd0ZkpHQWxyWmMvaGxLRnJEK1JKckRHZTVEbHNBK0Q0OW5GR0YwRXBKekJjRGNtVS9RaVh1RHhPWCt4WTU0RmhEUnFwakp3V0hEYklZdGQybzY3NmViNVl2REcreHEvZXMwL3QyVjJGbVZoemNpRnpzWG1WS25ZWEZ4bDgvZWVCMm04R0NoWEFNcnZLRWM0dHNFL0YvbDFsK0NxU2lFV01wZjhTKzZXL1JQUjRrbWNiUGtvbi9odUs3WXk0WkRVeEtaeWE0N1pmc1E4MWxZWkdiYUp6Z05yMHg1anJwR3FnUms2MTNRZnJHOEZYMnBCN0JhUm1mTFBMRHFGUWxIZjlseXZLVWJnc3YyVWJMWXdOcE1ncHJHb20xa3RMV2o2WlVzMU1UZzQ5MlNycFExT2JrWEdsdVBuOEJTV01Qby9LVUUxSU5vUTNmeFF6VXNSMUMxRDd6dVhkbCs2WmFaRnlTWGhtYU1aNjZQMmVmWnJZald5c2EwZ0doN3BlblNMVEFEQ0FDaFlML3V5T1NJYndIZUNNalgwdE5PV2tDd24yVk9vVFpTS09hWTNaeUNtaDIwcC9aRVp5eDc4WkNxVXoxKy9mZGQxa1NXek9XSElyMEtubmYyMVZpUGZxdjI1bTUvUHN4UDNvaXJqSjBZSkVrVk9FbVVBY0dzK2RzS216L0VUaS8xVE12dE42ZEhyb0llNUs0MkVNa2QvREtCbDQwL1lvVldFUS93SW5naTVMRzI3WUdTcWlFeUdSQW1RdlM2YWYrMGhrS1BwVmlmd2cvZFpaSUZhbjBTNFdVa3EzWll0eXM3R3N3SFVnaExxdTNKL1ZJSkU0V0RRSERMZWJ1L1QyM29EYklvUDl2WTc4YWd1bGV0dVVlWE9qcEQwcUY5SEwvUUNHcFl4dUV0T0lKV0FKSVdLd1Iyd0xZVzRnRGt4WC8rU3lTMEVTSVB2bXdrS05FeDNYdGp6UnhWem95V0VTMzZ2ekt0WUNzUmV0M0RhTWlhUlJiTzRzMjMwRDhPaVUzUEo1WjNjTGdGbGE2Uko4SEh2Tk1nTDgvK3RIb3VKbHp6clZNQnQrNjdrQ2ZZT1djekZ3eXpxOEtSVkZzY3E4eEJmWk51WWtmektPZitHS00yTHdjMXprU1JMeThBN1JjQjZSSVNxTDIrM2trSEN1R1lXcmwraHkreFEzbDU5b0FKMHRlWGNONHduN0QweitYc3RqTm1WQ09VN2paLzhTenV2SjFEOXU2a2ErL1dqaWg3OFFXYlhNZzUvK0ZCbWpIM2VQaTV3R3BkRUozSzhXWnZHY1cwaW40QkZtVnVTL1ZIcGpwc2xjL2ZGT0xLUEtUSFlNSlBOSTE0OUkxQVhVcHpmbWxDa0p3WjRGU08vQm1WNVlWN2N3VGdSaHNYdEVVUG5CbzdnM0d4RWJkNmt1M0FNSkl3U0VmZXJmd0FySmhlNkZ2U21IWVZLSFJRdXlLLzByZDNPY0pzOGwxY29HVDlzb05KK2l3UDVQOVFuODRtUVMwUlBYVENjcWpyd0tIUDNselJCRmNEUitnZlBrRkJmNlRxVE5QM2h5YjFrR1l3R2IxcW0rRW1UeDB4Nlh5Z3RJWUZHUis4dzlKTWYycUxXaC9xb0RSc3QrMVhjSE9IZFNMNlVid2hmem5SMUhKTGdrdnJKekc0M2dZOVp3MDI1OElnV3ZoQnpwMUtyTnE5T052clFGMkdBPT0=

...
Read more

Video: What to do After a Car Accident That is Your Fault

b0tCWTltdy9LVzZkVEx6cHdXdFBoalY0ZHRacUVrQnJGNmNtY2pDTElFL1ZyM2ZGaU14YnRzV2tPdytIblhwM0xFVTU0ZXZuZTc2VGpPNjRsSWJpSGVBS3Z5RmV4eEVvVEVmWTkyTWhUamxSNzBPdGVvcm5ZZUZ2L1VGYnJNRUY2T0NBUENlK254Wm5VQTROSjhudlUwNElOaG5NR0FoSEJQendEZzZBMXg0WTAyaXV4Nnl3YmhjSHB6a0pZa0YzeUdMbWRQNHMwNFFjR05jTzNGNk9SbWUrRDNubEI3dzB3aGVIa3BCZ1pJT2tYczNUWi8wd2orN1A5c0RxV1huRU1XbVorV3E4c1hzcHBUQk1XZFNucWxnekhaOXlaS0s0Y3hMdFVNNkVVaWF5ZDVVZm9UMjB5THhEQkUxbmVLMFF3TFZDT0NGNlRqdDhoR2YvSkZFOW5rNGd2UU5GNlRIeGFmM3dOOFhLZTdQWGFpUmVqWmx3TUh1eGg2VSs0U3Iva0VxOUhzNG5heGRIVDZTSWwzb0IzM1BCYTZJRzNKWkFxMnY2dzNqVUVFU3YwMnp5R3RCYXdsaEEzczdyNXRmRDgxV1ppYVAwRFprMEJ4amNpY1FLWGJabWtUMUl6Z28yZCszOXN2c0lvc2lpOXNuS3VTRGpyWG1hRjAxeDhKZkY4bllDSFBhNHAxbmtiVWlsUll6ZWJYRkZKeVNYWDJBcmtwYkpYL2gvZWszUExtNGxFTEl1dDJRQkxQNzN0ZklzOWtxVndhN3kzanMrT1ZYbmZuS2ljYkZ1TUd2UjNYcUJvT3NtbVNrTy9qb21aREFYVUlOUjNEQlI1OTU3bm1JNCsybE5PbkxTdk0vVTFlbDNNYzRyRUxvTFRTVzNxZWgwKzlLVFNwN2E0aVlNeDdPbFR0eERIWDNWUmtzdG0rRjZEajNqSS9uNUw3QW53YzQzYTRieEx3KzBkaHZYU3FWOWdiTStYb3VMUHJxMWx4SWJTS2FLVGxYanVxZlg4VDJ3ZDcvUzVmTzZKWFBEN1Z0Qkk5K3FVeXpwT0w3cWVuOGtwYkJpT1BodDhOM3RMWEtqb2tRTVEwQkR0R05KK1RPZkl0QThFRStGMUM5RlU2dVdrWTF6VEZFSmx4bENhaWp3ZUxPUUpRTlhwZmF3ZmZWOENSM1YvRDU1Y1JaS1hhSmZsVTM4WjFmMTNvS2xwTm40eUlja0lUM2ZpaE1qeFFRUjNYRFFDb3crS25WL0lqRkU3TVNvRnJ2aCtZT0JVUThpWTROWUcvbHlkYVpmQTJTamdHZ281QStuNEh5YXBCM0ZtZkVxSm1FdTcyOD0=

...
Read more

Slide: The Possible Outcomes of a Personal Injury Case

ZXlkMDBvUFpmak5SRXVsdU9ybFBEMVB5dktQaGxML0pYTlhicUJnODBJeXVPMlFYV3hhOVh5djA1VHJJMk1GV3RXVmFmUk9RRVZUK0JaUjBXbVFiN0NsWXlGWFNXb1cxMjFJNGxud1BYc2NFaGt4MVJmdG9HVXJPM01FZW1WSm11ZzJEaDhhV1NTZ1hXbG5pc21UTjV4M2dqY3NscThheXNmZVRwajFCUDNkMmE3bW05YjZUNGRieS9qRTB2a3JhejZvT28vWWFKOEcxU2o2YVpoVEp5b3NJTXdaM3E3RWJyenNlVjVBZ0Y4NG9ZajBBZ3BRNFhsTUYrbGV1L1pCbzJpNmd6WkNRSVJtc2JMVmxrWlJtbVlpc2tLTEZhUnhYZWNVR24veVZyY2dHLzNETFJ6aC84TkF0YTUvT2xaSzM3VkdBc1FmN2ROeHBVdnZXdThJK3lZdDZjaU92UXRHaHZqZE1nUit0eDdqUTNMbDEvR3pZY2U2QU5LNFlWbmQzYmtpbXIxa1dyalN0czVnMWRsVWYybTNwa1lFeVBPKzdLcmV1T1RGS0dCbU4wSEloTW5SS2R3ZG5OZW1vZmFvbmhxTnZTaGRSQU5GdktYTXVQNmNCSk5wR1NMb00wVlg1akt1QjRadUhObVFuNXBDQTVPWFhHUmtZMHMxQ050eTQxSzVwZHJxcHcrL2h2Z1YyQkRieCswcVBWRkRQV1hkOWlFd3VPTGhtTmNKcDVSMGR3MHR4NmFXQkx3SWttam1wb1BYZnBybnJyNXdjZGJ4ejJnZlI1Mkkyalk5dlc5Zkgxc2xNbSsyRTBOM0wwbVBOS2ZoOUdCUnZsV0ZjRlBWcmpnOUhwUDZKK25rM1VnS0R4bmNTQURBSmUvUk9JYkE2a2JoYTc5Ykw1MkVydVlYTUlpT2NiZW9yLzk1NjJjRkpuNUhOMmVSNVlVdEo1UlRUcVJuNU05UHlhV2U4VlFselhuR3Y5SXR2bFR5Zm9uaktFMHhoVTcrbWVsSGNqaDc5aUlKSXFPMmRYVHp1SVgyemU3WWMwUFQ3ZSsvZGR0NkFsYWNVcVY0QTJFOVAwcVMyUjROZ0FZVEJ2UTBUOFl4OUg0UXR1b1dqQW5SekkxVWphdGEra2w1MFl2a3QydkFzY044MW9vQnJTZEZuZ0tla1VueWExdkdsMllqa0ZzeHB5UmJwNkRFZ2RUUVdpaksvWklrRk10V0RTaVBya3RhYW9JSUg3K1FpRXNHUkVOYTVuTW1kU01uR0RVdUlaNU9Ra0U2cGNwNklhTDMxTEluTTR3U2hISGVVZnRvZ0xsaTE0MUdHUzhYK0ZHTFVTVDl0TkdxR3FmS1phU2E1cER0UU5xYkszQUpEbWNjb1Z5eE9jdEt4RlQvazArbWVLY3BmeUQwVFlIVEd6d0pCR05XdUptcjVKZWNjNTgxYTBJY2pFYjliTG5qNUREVkwvMzR0V3JBTm93c2JTakR3TGtQcWNwSXkxTm5WaW5zMk03SlZpaE5IaHNrSkZseXBNSWd2NEptby9XUWwzMDZWZVRSR2RFK1lieW93a1VlaXZpK2lCN2R3Y3lNemwxdm9XMjZYRWJURFM5NDFWSlc2NmtNQUJ4RktTKzNxemVpL2N0NWFmbDgrcUdhR0JFeHA1ejliakozcXR0SFVua1U9

...
Read more

Slide: The Role of a Witness in a Personal Injury Case

ZytZd2FlZEJ5eUU1Nis5VTVuSUpLSG8zSU8wNkhHbXcvVlBPeDBQQkhjWE0yL2Q4bE9NNTlwMEt0Vlh0Y3NNa3JSbjhGS1lQb0ZNYzNFdHF3ZjQ2eXRHcW5oZVZFcHV1dk5ESXdPR2lMTHNLc1hEZjdyQjhXblhva2I1Q1o3T1l1Z2V3dHZCUWVjU1FGYjFzQVc3amNxMHpHc0tSKzRMQ2NTMWd1UjJtU3NVUDhFd1ZqMnlpN3ZYYmtSMGtZSGxmbG92R3VGNTUvUHJJTDdoaTB3N0dDMGR3YTN2M0xjNEFJTzYxKzZJS0g2NmNmbGNkRC9iclBKbTNKN05SR3RIOWhMVUNZbTNVUC9XRlV5eWhoeENnL0crM0RpNE9YMldreU5PS2k1b2JteTJFb2lUUlFNSzFMUnU5dllpU1JxcFdab2dDUThyTUZTWm02RUh1Ymd2cUFmdXJROTd6S1RDdXNRbUR4R3NSMkZhZFc4Zk9Wa0JQbUViZkFaZzJTWWVSNWpGcmZ1YkhLa3Z0bVhaWnFkMkgvNHBFM3E1WHZ6bytnbUZtNEdrdXBKN2NFck8xVGEwRTJiZXpKWG1KcDdTZE1nNnlQUUZERCtJZEs3dmFpZHFOSURVSFZFQXpVR3E0dWlITkVSTGl1b0ovUXlnUVhnbXhyQXNkaVhNcnYwTC9CS2xUaFNDeUI2Vk1tV2g0TUQxaWF1NXMyaVFxendYNVpCWERaZFVUNHVXdVdlc0hRSjVWbzlDMlE1ZUlLODN4SXcxQXdqbzNtUkVuR0NxeksyYTE0RHdXOWJWcHp1U3VxcDIzaEZsaXExZTBlcURBeWVNNFR4RC80VW5Sc0NBMWJhS3NCSVF5elhwU0FPanBDQnljN3cxeFFJemVDOXBPQThpdHpFbmF3a3ZLQkJaeWZGQlpqSzdCbEs0TE5naWE3TzR4UFRqRWxoSXZyb3FUU0tOZzRrWklPRTVhUzQzdEU3aUhudFk0cXVBTEl5MmdFcGxpRzIra1lQVEVlWUgwNTZSVjZmcmJ0OXEyZFpoVUoxTHBldXZoUjhqa2pWclhNb1EwNzlVRlNDdFJkb3NRKzhkTVEyTHpNcEFmNEZwSEN5d2RocU5SL3Yxb1RZaHloWXdMSmVUTTQwRTNpanJWb1BKVDF2VGNUeGdlRmdFdkFMSUpLK2tkcjBjMVBEbWV2K3FIbHZGTHJkZDVqSjdudkw3ZUtRYWhVcXdad0JpVHNsdlF3Ui9oZU95eEdudTFQdXNkaE5laWpLNmRhejZqQU1DRDZmNVd5M1NoMktvMlJ4SmMrYXBpQzZoTEtFNy9kQnNGMGlRNHVaa1FhVDhGMGk3NFFFRlJXSXlqNnFHb3ZPL2k1RjZtMWhlQk41TXlnWmVNNDNVdjlUTzBlSzVaOStaQUJxUTZzUll2MU9EN0JlL3lzM1BOSkpBSXNBS1BIekc0b0VwaUIwR0kxdzJSUnpnMWc2MU1JZUJzM1VMSkdSeUZOVnpTNTNWZW1zMEpwKzR1bTRlSkFFVHp0YWdhOFF6NVZseFlqVnJwdWp5MGg1QXlOYzQ3SkxzMjhFUWhmbWN2c3hQSzlQTmlpSVNXMmNQbkJ1UE9WU1VJT0tpWXE4TWordGQwWC9CelVlUFVVMitRc3B4enc0dTVNZVBLeFFPekNibmFoSkQxVGMxelllU29zMEgvclBFZFZtSDdCcEVoS3ljbXpPcjJFYzBvc2k4Rmo1VFhSRzNHczlGbEptYWR6L0hrUWJUWnFtZENDbFo0ZjVSVy96cmdYZXhES0Y1N3grV2h6anZsb3Q4dlM3OHR1ejRUNHRuNDZDbVdlVlA4bWpmVjluMWREUW95Q2Fpcjl5S3crR2pGb1MxSVI5L3hJb0FXSmdDTFA1WlNxVG1RZ1dhNUgxclJWVnZLYWFpSUlKRng3ZGdPaDlNa3BQU0VTS3JoL0Q5ZVQrdGQ=

...
Read more

Video: What Are the Possible Outcomes of a Personal Injury Case?

Y0tlWStwbW9FYU1iRFkzOGoxSWY3OWUrdmhUSDJ4SU9rMTRhY0hYdHJyaSszRkJTRk1aNmFIY3BqYWVaRUM0MVdSVVYrNW9SSS9ZbTlZaE5WMHFiOHRUL1prYlZBdXFVUHZzQVFmTTlKcDJ0N2Flem1scTlUUkNDY01RK3EvaUZvOEo4dDdsT0ZwRWFCcUw4enJXV3JBZFgwUWpSY1gzb1M5anVKMUVPeDlXQms5NVV3RURIY1VpRkI5NTF1MzRHb3RHQVlFVDlvbTJGU0FqdUs2a0lwbWJ6ak1BL1l5MFMvTW9sWnFtMXRDVDY0OWNHTEJ0S3dIeWdBcEYwUmJubmFvejF2UmU2Y0R6dHQ5SXp4bXpKVUR1T1pEMnVadXp4ck11TVpkQURkZlcwVW13ZE11akpjUEt5cnlDeEwyRm1yekVFa3czSG02WDRibmJmUTFaVDdLUFNDVU00YkdTTHZWYUZpK0hqVXhMUFFhNkxkYXBTdjIwNW1pcVVqSTNZZVY5QVYvZ3N5bUdydlo0c3VWS0NUYkMxcHpaSlppOU9vbUFGZGIwUWRxWmY5TEhtMUMzV0RSMTk1d2NuMEh6SEVoczZKRW5zWUh4UmtQY2tZczkrZHhpMkgyUlRGZ2VYdndkb25adEw2dmo5QXlxM3ZlR3o4VlBZclcxNFBubGxibzA4cjhmM3BGalQ3bElEYUYvNGxDVTdQd3ZicUZ5eitDUFlCWXBaTkprWHFDVWsyUEFSVktZQ25sekJ1cFBaVGNEN0MzVnRyMWR5QXNDNURDYm5ydi91dGFBelFrek1mR25ZZzQyVitxMnNPN0tOOFpTcTRWdjlNYXN0elVnWDlRbVpuTFg5S0lmWHNUazZ1K2dlUkJCZlZ5WklHQUoyNy9hRUNxU21lY01pK2YwcmNYK0k4Mkc3Ni9QQjZGeWM=

...
Read more

Proving Medical Expenses in a Personal Injury Case

TXFPOXNCM0Ric1lKdExGQTVkNHMxVTAyUDJvWUNaOHkzQmovdW5RQlNUVWg0WUxOSkYxYmFSRWFRYm9Ea08wcWs4dkk5QmVFd2FxdkcyZXJjNnptMjVkV01zeEJLL25rYVVUTEFyRzJCZEowQkZhOVlVQjNDS254aWRpbGRYUk82eE9wNnlkbXZEMzVwdko1c0ltMXZOWDNiT3l6dVRkVHNHdUorY0ZJSHNLYmtKNUpoUHhvSXBMS2ljcTNBREovQ1BTN3lxZ3NQcENsWHYyZXJCV2tBZXBwMnBYMlhrcC9kWSswQ0hLeWh2VklaNWJXUkxYTWVLNEQxREdmQk0rRFJHdlJMNHhFd1Z5NTFQV3BBZE1FV1dkazFHQit6TkZZM3dQMEFGWGZ5N1lMRHRDVVNaTlBlR2FIcmtTZTlsSXgzOElGQzM4TXhKMEZHS0hlNngwYTFFVTBNK2liTVc4VEE5K1dzaXFRVm9kaGtyLysrTVl5T0lScEdYZnNuQ3VTNWMzSUpxdXNsOGFlZWNNMnd2S2RjaEUwNlhpWXNvdGluQzJNVHNNUTVseVJHdjVSYWJyenNGem10S3BpODVQWlcwTThyek83ZHQ5NFREYzdpb0dGMENlYWExaEVqR2RXRDBJS1l0U2JDSE5CRkNickhCOTBCUzlUbGEwUGJMcGczcHU0bnc1dlhjVHpoNUV6Um95WnpBR2w5b2JRcjVWNkhjcEhiYTBGQzROZDNWQnIxdzNjRE5YSDVLMW9wSlZmS3ZBVXhENUd5b0dNQWlSMXMzRHdycjd3eno5MGVxS3pOQUFiTmExOHNPakNMZFNHWHk5MG9iUWQ2ZE1JTFk2Z3JHMENvRVMxU09FdHUwekcxREhpWnl0YlF0WDhiWkNVVTlYclFwaGJxZ3lZTGM4dHVicVFVeXdXNGw5aFhUOEtUVzJlZDQ3YWdYWHh1amw4UGdFd1dTakZVMEREZHRWejMyM3pDT0VvQXVSMGVvMVhVZUVKdk9FNDRUWk5jVnBCQkQxb2hLSDdYclRFUXBhMDNZZzN2Z0FMQkJXNDFQcTZKak5xRGVoMHdpUUNGK3BjVFRGdDh4WEZvU2JYQ1FMRnR6Y0dGcU1RcnF2OU1ibld1elZTQnJqc3RXc3kwZVJmRzh5MlhCa25pNnZ6ZFJ6M2F4OE56NktRa3I1QzhGaWF1K3ZjN2hVM3VWdW5NTGt4K0xpK2g0Q1gzLzFwSzRHYWxrNVpnYVFGY0o0MkhSWFh3bjdwZkN3Zm1WNS9kcHRwdm9Pek9MZExnSDFTaHNxb0x1c21SZG5admpQRDBmUWJmWE8xMWtGQTZGbDE0TnRIdWtPYmV6cHE1SUJFdGlYNVVnc1pXQ3JBa25MWC9NQ0prcXlFU2Uxckx3S04ra0pWbjc4SWI0dXQrVFVkRDBtYTRnVHo5Z0tZUFFEUTBPTEh6OTRJekxPMktEc21HODFYcUhZS3dzSXAvRk5DdXdkcFFtVW4ySG03TjRCNDBVMHl1YlFPUk9adll0a1IzUHhpQjRoVk9oVTV1WjdOSzhzU3MzWURucURkUGdHa0VkYVBCN0VpZ3UzajA4TlN1bm81Mks2VUhOakx5U01UUkYwN3VRMEZEc1hIazlXRGxFZjBLY3lsWk13cjZZM0xqandoalYxSHN3NGhGMmdPcHVzRzdYcE9BeWt0ZVNETXNGRHR5dHVTVXNMQ0dycXd2Yjg0MVhRUklJczYxaTB4WWY1N3N0QmVYcyt3aE5Sd2o5eSt0RjNrakJmV1JXbi9WTGNMMG94VE5sd3lrVU80Mk9sYytRRWhBR2hScmtNSnlpd1hERTNReEVXZ0tNSU00MkkxbEYvdXp2UGRjeS9Uak5YQll4dFFPMGJPcUNNNmpEUVlBSzk0Y3BSUUxycHN1bWFQU3hSa1VTa2hialMyRmZKL0JoQUJhenl2bWNLcnVGTERjR2pGL3IwMVJFV1o1OWhMNFdycUtLUmNKNnNJUEN6WUFDWFZWYnV1WWZXaXhaY1FUaHYzY0hFbjA2a3NCUld3N0VNVVpuclNCY2hMMmgwMzNtY2JVTXJIRnNCQ1dTMjU2NzNFbkxUbXk5Rjl3Wk9ZcFdpenA0cWNPaHNoU0FsOHp6clRVY2NYMTltVmUyYVA0UFMrcWtIM3IzelBaRVd4NE1KeVI4UDRVM0dIMmZPUytXdFlGYUp0bG5FdFNQVHVKMTdJYlhqblpjaHFXNWw2dG5IaHlQWmdoaENJT2FQRHNPMVpzK2tlckRrMG93UTRpZUx5ZkRDNFNzUEZidDRJR2tSWDJVU20ya3oveTR2KzRGYktBdmZIbW9pcmFjd1lWdW54SEh1c2hQQk1DQTQvMDdWeUtBdEY2cGRudWpaTzV6ZGZSQ212a0Jmcy82cHEvV0dzank1SkFiWWlUMjM5bHI5WUVKTWdHcElkcnRSeHArS0NqdW44VzV4alloWC90Uk10SzgzWUptcXhLZm9nek5SUUFLMFZ4Tk84bytGa2lKZFl6QWc5djZsbzZkVEg5aUhWbGFNd2huazRtQ2NXNW5wR081Q2c4SnFzZDFXcW56dlJSVFZKakYyMEFGTXdmU0JlU1E4Q0lpY1RtK0JycnBtOWtGd3BWNkVDbmFYMXk4NnRiTkdYV2NHb0NqdmFLazZ4OHI0Q1EvZVNDZkdmZktLWnFaUk0zMjhveDgzY2tIR0NVaCtGS1dZRllXWlJCdGwzYkxuckdLeW9nWFY5a2NPMUtZa0Y1ZERDVEU4azV6ejEzbDBkTHB2UGtLdTlnWVNQcWY4SmVUZUFlcWxFa2hVb3pZb09NWXVBRHFGSFArY045UVlUMm5SM2kyNmNLdWMzZzg5aG90Mm9DS21OaVM2UXRHdTBNU1BTcDQxNFZsTE5mYU9GckNxdGJGcEVxamkwKzFLTUowcDhuMUdRNDREQkZkYjN1S3JQT3BsYVdlTE5RdjduWStiRHcvVXFoQkhJcmRGVEZnWm9Tc01zQzh2WVZybjg3RFVuSE9zclV3RW92Mm5uSVBpRVBoOXBvcFFqUVNRUERoWEh0OWZocko4YkprRTBKaGVOTWc4VCtXcUVlR0l5dnFyWlloMUZNaTNOYmhZMVN4NnFqTDc2YUQvWEErZTVnMUJoeHN0Z1lhQlh3OEhJZ05QcXcyalNidTUvQzczZEt4K1JLQUovcmZhcG02alFUbHFKOEx3M1dTditDMWpuUi9yd2NPNmQ4MmxHcnlLUXlPME1JaVFTVjdZemFMSk9KUElKYklrcEpRVnRsdmdWa28zQ0MzQUxNTnpRbzFrYXpmMXFDR25HQlR5NU4yWEtibWQ0eTFyVENKTzhjMDY4b2dxTVhBWE1FQWhYbWZUZ3ZYb0pSSzBXVVpqZEN5cW1HRmhlNDBSeXhGdWwrKzFoUEVQcFVoNmtTUndGbEVBa3hlNFNTNnRnVGNla2k3c1NnSmRWVTh0OHZMcmgvU2pDUEtRRDc2ZVlaZTZRQzJlZ29tanQ3Tms3aXlheHdWaWwyb2RQcnJSSlhuZ2dSYU5WNUc3bHJJUkVldmc4RmU4eXoyTTNQQjVjb1k5SzE3OWVBaldlZ05sOTdRaTVwWUt5cDMvaGl2Tk41bVdjWlUxMkNsMTlFY2FxMDBvd0tXdWFpamJyOWJEZFpQL0dYcTB3VGhac1FOcnFkN09BZWUvbmxkWStITjVwb1hOR2NqQWxodzNBTGFhbWNLRmZMTWNIMjdONUdraVMyM0hVenBBUDRPV1ludDVEcmNwYVVkcW1zVXpLdXc5L3pXb1RSS2d6NHpwWDNyVVdYeEdodit5bXgvallaeHI0aTB6Vkt5Mnd2R2poNmhLeitSV2cxdnVHbXpPRzZ5cWhTMVNMYVd0dEJpckplUEsva1FMY2pmdmIrUzFtY1dzblBqVy81UWluVWp6MlNZVUxBOHlpbEE9PQ==

...
Read more

What Happens if You Are Partially at Fault for a Car Accident in New York?

TXFPOXNCM0Ric1lKdExGQTVkNHMxVTAyUDJvWUNaOHkzQmovdW5RQlNUVWg0WUxOSkYxYmFSRWFRYm9Ea08wcWtZUVc5M01GOWZucXhKODF5Y3QyREcxZEFNTVNTOEVTL1EwbVVFRWdBVzRqNDJxeWI0aGV6N0pueVl6ZDVySzVVazJtMVZaSno2dzM0SThOUXdJLzVwUE5Eem9PaWtHVnZHNUpPcnJYZmRhclJjZ2tUdFRTdnJicVdZVHhId1N1UzU4NXliN2ZDd1dlUVByMDBIZzFUaHhVQis2Q3B1WDZ2ZSsvbC9HVHNsQzc1bEdJUDgzQVM5bXFBdFRLZEVHQ3puQjA2Z0VOYmJUd3Zod1NBTVBjTGtrQmRTalltVEpFMGV0cWpnTyt0c0FZWjJwT0d1eGZPQmUzbjlQNnVuWHBIcW50MStjdUVUTFk4RnNXeVlBVFpmSkxUb3RydHhnMUIzWXhNR1YxZmU0WHF0dUQwQmVFellqMGZSbG80TzZxcEdpZUlpQ2kzT3J5VHJSRnlxbzRWbVRTakhDZEU4OFZpeWtTM2FsRW5pVFk0dFFwMlh1V2lTaWVDMXZuVkRZT1YzbERubXh0TFhLeHJHakdCRWhGSjR6ZEdiNzduT1NiR2ZEdHpWQkpZWHUxd0p2Y045RjNKajFrY3IrVnFtRXJ0RnZvbEpKOVJSbCtSRE53cFdTSUU0K05qM2FzdHMrUWZJeHN5Vnpwcm5uMGpRdnQvUTl5YmZwRTh1M014a0N4NTEzWS93eWQrWUpTQXIvRkp5amJuZkV0c0JxTmcwZm9wZkYvRk1ZSlk5d3JrYXBEUTlLUHlJc0lLeHdNeEFSTEh6akRNVFZ6TlpVS2R1aGE0OUlnS1IxdkdwR3BuRTNGRVdkNW81VzRvVnZRbGpJa2MwU016S1E4bm0ySUttQTlTdWJlUEFuOFNxalRMZXdVNXdicXFRR0lZQjNCVHRjYWdIU2h3bVpQc01YVGhJb3lvY2x2aVJ5eldsajhzR3NhN3RML1Y5UGsvYjRjL1A0T3VnTVhETGN1TksrdTM3Um5IUzBIRWIxbVdIREF1cFRrK01jV1YzKzhGYmltb05rVHVtVCtaT0lmTXBKSFdUblIxUjRFZU1RMlMzZ0V1ZGFacTFZSDVlNTIweU85YnFEL2dVY1VkUGpibjA4R2RNVTY3YTl1bm5LV0dmdTRncytmeExESktJdlJqaFkzUDkzUzFReU91ZGZ4cEVwWFFLQjY3bU9tcmN3TEpKOFZ1VUVJVkRPeWhJRFhLeTUxblprQ0g5ZE94bWdIYXZtSkRjSVlqUVo5ODU5amJZTmtKbFdYREpCR2lTVnFzdFlaNXRLcVAyQU4reWsrTTNMb09FcTFaRUphOGh3OS85bnZybW5PLzZON2Y5L2VYMXNwVndqbG9SOWtoN1V1RmU5amdFMXVORXNoNzdzMHp5K09pN3VTS20wRExyanpqWWlHdkRadWVCeDVrT2JOUk00bDhCN3JVZUd2NkkwTThBNDJSbThoL3BvUFNEMXpMZDJxZEQ0ejVHQlhsTjBLWmR5ekRWTFViWTJpa0VyRWk4TFlpbmd4S29mbytQRWxPUkZOMmttSThGK1dpUzNCeVVWbmN2LzZuMWFGQ3pCRDFpcGovS25iN015WE9FYnhVWmZmeTI5dTVDcWtJRlJDZHVHMytseFF1TzBxR0hBNVZ1MldsNm1yeW1WRUNkVW9rZzQxVWp3Y21CZjIxaU9jNGllY3Vrc3dwRlJjSGp6T2tpZUNKMU9PaVA2eXJTVFdUNVkvTFBRa1hOVm1vTVRBWFgyNUNWYmwvdzQ5ODJlREkrTTFLWU9hUW5EOWE4OVJwZUFlL25QWTlXYTFNY0RXUk1ZbXZ6MTFxMHpkaXh4ZEtOSFRqL3oreXI4QjE3RENINFlLZ0JjYU01c3hocVZsbHhXd2M5bTRMcUN0ZCtrU3QrZkdHRHdaK0szckZWTEtLRktkNGVZcThKYWlOQVBjaFVUMXZxZTRxMmUvcWRhQzZ3L2tTWTgyaXY0SkM0TmUremZDNHVNeVRNUlhpY3V3aVlSOG1YSW92ay9acVFYbDNFR0tET1pCeWhHNW5tSGJVTEZqUitpa2tZaldwV0VGazl0Q1RCd0JlMGtiY0d6SzdjV2tVZ3dpVUd3cWRsVS85TENOQ3g3NFF3MkdoVUltakV1Q1RnaDhXelpyMWtZQko4QXNvemN3LzNNNmx0OFZ4N3JZYlpwaEQ3RmEvbXJmZUN3Sk14aU9scXZhNTgvc21hNDNrQ0h1ZUJDRWVVNENqbUNMN3ZWd0pUSGFWY2F1VEhLSzI0a0JSZGtDdXFQS2crWWx6aXI5dW5iRmtpb3ByQWhBSWNJNFNRNmN2TTdmK01rZjFOOFRSRmhzT05KNm10dy9IaXpLNEsycWdraC9ZRnY4SkJTeGRiWURUWUM1QURKRnV6bFI5dm1KZXRRRE9nMFQ3d2srbjVjMEFBWVljK3MxSWppZzBvRlZFZTUxNDVtSkx0OFdrd0haZVZxL3RaRTdGOU9EdVNXbmlubWp3MmowdG02UWhpWmNpbHJTa3RTWHVDYUdwc1hhNkNlaEZDWW12eVF3STBab2xCdHhoc3ZVYVZQVnltaE5lWGY5UEJ0VnZUZ291c0R1YXZvQkh3cm96S1RNcVNrenZmRUFjUEc3aXQvRmVpYXpNeDNHL2lBR1VzQTRSaTRZWUZ6SHZpQW13eDIycjhyRlZOYjRiWTZxNHNmRnJuWnE4cmw2bmkxSHdiUlNBQXQ0NUl0QVg4czdtcVpqeFY2MGR2RW03SDdnKzQ5OUtWZzUzaTcyUG5TYlBkVGlwdm4vejcwY0pDbkE3S1BiTjVTVzI0eENkR0E1TlZGYXRVam94ZFlENjRTM2hPaVpEaFRaMkJJYTQzZU1lQlNEMlVIbVNORGZZdXhkUVR3ZkhhM3FzZU5IcXNRM3h1cmU1L0Z2UzNnamVnMXI3RjJBcStiaVlQbWI5UXFUTWxjeVJqWElJdnBkZVBydTdNLzZUVi9tUXVyekIwY2tqYjBiSU90dHNucHhOWUUvMjhIQTRsNHd5dkNLaGNBWWhRQzVQbmtXb3N2UUx4QzQyRTQvNkFPTHI2aFhnL1Y2d1JXZ2JWamcwNkFXSUM1K3FKK1pSU3ljSFN5c0xVb0xOVHVyZHZEMXdlQUhnQTBJUU1PM3Zyb0dkK2YxMGU5UzV2MDZoRlFaQ1N3MEtJTXZPMktrMStJYTlRUVBsL2lsNlVkWVBQczltb0tEdVdtc3ovM1kvTEsyQ3pma0QzV3pGalA4M1hSb0FVVUkvdE1pMlJQeHlqaXNoOFhvbXNRL3VLM0hobjhEeEdmUUV0ZkJNOE5qTElFemtEbnZFSjFOZC9KSUlvZSt3OTR5SUQ5Q3pNWDBVa0cvaDc4M2YzZ24wUm1lTzF6amVTcTRMZlNud0JGYTlCUER3a3cvYWk1L1ZUek5EQnliQS9IazlYSjdLSm54UnZ6bDVWWHFud1BDUnJ4WG1hclNoSzA2YkRwNk5NOHltaGt3bHZoRE1teHV1UjNidnhtc0ZHOXZMM3o1VUZQUG1KUFN2WjZrcVdSbDJPMnNibFJjZ1lyWVNxY2QvRzBNaFFTMGNjN0dJazlXcjNWS0g5YUxDTmlSeGVrT1Y0NVg5ZnJHMzNjN2VtS3E5WUFiaysxc3o5aTV1b3oyUlA3MTFwTTBMUmRSOUNWdnhoYklGVkY0QVlTSEJ0YzY1Z2VmQjNndGh3M2tKQUlnUGgyVnc3enZ0QjRFV25ESHY0RmN4U0EveEhCMm9RUnBURWlNblBqY1pxaXhya2wyNUhESHJrT29SUlBXNnJ6RnkwdUpobVdWSHo5OE5vVkhHMlI3NUlPRUprcWkzeEd2YmRXL0ZoREVJRUNIajJWanhYTGJIZTFta0xZOXkrT2pFVWJSRGVzVnVZT01ZZlR3OHBrSUIrQy9JaFZ4dVJQWk5QWktKRkUxa1pNODJhYVN2cVlSWUxxZER4ZGtKRmZTZ0J6MDJXWkRmMng1a3B0ZDJVellOYjhRMWFKcU1rbWFtNUg4QkIxbUZHTVNrZW5GZnlodWxXUEJvbUxrVGpwMkVMc1ZlWEFGQWhLSElxUk4rdUUwSUlDZ0lhaWhjcUt6ZmlhUnF6cC91V3oyNDdQdUVJN1NqRmZXYmc5RmJieXdlNWt3cGFHQ3BnYUdsVmdwTTlMZ2VxcXB1MDB1bTR3Vms4N3Y4TEFKVUMvc1ZtV2d4YWxlaW8wMFU0KzVBNDMvYW1nOFhCUkcvWkNOR3l3b2FRSVlJQ1RwZmlEb0VaRHBSMU9WcElnUjdvZTJBMnZSREZRbDlESHUwd3hVcWs2dmkzMVhZTTVtdm5xeC9iRCt2U1BndXJsdlFFWHRPeUZ2TWxBYmpzU0kvZmllbE5GT04wV0UrSUtvcktscVhsQWhhcHR1eFFRL3kxVkpyQUk9

...
Read more

Car Accidents Caused by Driver Fatigue

RHdubWNQZjJ5dkpmYkpCQ1hoZVp3ZS83VUtVYUkyd2h5MWYrdUF6eGRmcHFWUzFlcUE3YjgvNnc3WHNIcXZzaEZGQUR3QTlWMmhRblB3QjI2Wkx5clFwSnBGc0E4dGlmUzI0UXBmYjR1T3BKVzJrV3ZOc0FlWGhhMDZIRTgyZC9CTVlMMTcyMjM0eVBtbGd5QzJmV0gxeU5uMVNZLzl2ZmRSb3dRNnI3cVpnb05pWkxYMWJwRTBiYmM1REhpZll1Vkc2V0IwNW5sa284SmJHcDlHR2pnWks1TlRQUUVkWFBZTmdUT2l4OGRSdU14QnA2QkVFYU9hTzNTSWxNdkt4NGErSm4rcTUvK1Z4N0RJN1pjUjRBMFFYNmYvNEtMWmp1MlhpTXh5TnRaSVQ1dThJVVhYZ1Q1dXh1QnhhQ0sxQ0gvV0ZhUXJ6WDdlUHpHV3JQUERVWk1nTjV1S0ZPdklNR2RHeU92ZU1zR0tWRlZFVFhIUWhTMXJFK3NqZXV4RDhrQ256WjhOaHlibm0ra2dvN2p1Z3lYaHpIaFd3L1YyTGJpZWFHWGFIRzh4NHBBN3FrK1k5eFJ3MXU2VXlnZ3NncFdsZTE0VjRFeVpyRzFGKzdNdW9MbVkzNncwcDExN2tsbyt6azF5T3pmYTZXdThFVTBDdEpVKzFNbEN3bU1jUDJUOE4rcE53UXhlSDIvRXNuOGc1VkcvenFRY0ljS2NQUkRzbllZMjBSWjNkcmkwZFJOVUdESGZJTXAwczRFSEM1WFdOZGFEUFZUci92N1MwVk9VaUxDTS9PSTd4WTVlQkgzdnZ3U0J4aDhCTEQxVy9sTWR1ZitWWDJUSEo2TVA0N0gzSEg5LzEvMXBUcWxRNG5jWURMR2pLZVJhZFc2QVdSSjRGRUZaSWNSU2ljMEZ0d3NzMzM1ZDlqTzJMT0xhZ2oxNjd2cXVkelBSeHpuSkR1M2NxMlJqRmJxV1lBU0lKWFBjY0dEcUdBZm11RTg0TnBqcUw5WWt6VE5NaExtUWZveTJUOXNBSE55QWxUN3Y2aFFSS2VxV0ZQWlZXL1lQemQ0NVBCRllmdEFIRGZIeUFobTJXSThzYXZST0EySkYvYktQUnU0ZjBuRmFQb3pxVXRsWjhWTTd2bGhQSW0xZ3p0aDFMM1JWWS9DL1pXZEtNaEViRllzcTBUb0FCbWQ1T0h3cS82cTFpNTg5UVdsRkJUSklLVE1ORExRS285YmszbTcxdUJ6Zi9sU1p2L25QaTdZTXJteW9TUEhCV3RGb0txcnAvRnFVYlFxNnNOb09icmN5RFk4NWlaUFlqWEdwMzdtaHF6VFFwUE9XT2xVdEtlS0xVYXUvc21OV1F4YnBaWStCdjI4UTZqSG5RVE0xcjJzQmRwaUJlL2Z6Sk9aSXBwSkVtSWJMNTkraVd1U09uRW5pampYVmhOeENDU1Y2OVJkaSs3N1RESXk1bEtZdG5Hd1RiYk1qOVozTUppakR5QjRQZ3B3clZJNnQwZ2RYTmxhS0ZXdlBXb256STVqSmNrVHM1QVpwY254Y2FkQXE4bW10b3lqZnpnSmVsbXhXbTBnU3g1bXZoQzY5NVAvQUNWTEhjNXlPYkpQc09peDFoZGsxR2ZRTHNvV2FCWDRpSWJ0c1FOV0dQR0oxQUtHOVJ3YXd1S0J1TGFjRXd1bkJOKzhXcUlrY2xCSnR2NTFsdTIrNHFnN3BzZm1kdFpHRks3LytOYUc3MVJENUFkTVBmZG9ZT3k3bXZiMUdjcEF4aGhwSVlwYkt3bmVrS1BoUUt4NEFnbGI4eU13OXkvR1gySGEzUEhmVlZCbDZyM3JEUnVHZzZVS3BCTFhPWlpWZDA3VjZ4aFNNQ2RtV2lRNmpQVGRiQWo3dHJtMmtFZFkvVURERXZHdHFDbCtrT1RDZllvczJtOU9IQVNMUklCQW9BOHBHMW40emdpQnl5SEZQOVE3cTEvLzNvcDlWVmJwWFJNQVN3OG1pSS83a3RvVC96U3lWWXNpNDNIQXY1MmtxQ1JLYXdoYSszQjREckQ4NlJzeE9iZ1VCMnpOay9Vb0lSS20xaVBWUVk2ankwQ3AyWEpBdnhaeFhFT08vRmprbnBkY05ycmtpMEtiSXJaRTQ0Uld2TzBNUlVuVzJoLzNxSzBQd3R4V3gvTDV4MjRhZFlxL2ljVVpMZE9YSVRVUzRkU2tGbnBMWnVSdFpUMm9GNGZFdHZLam52YnF5eEN5ZGt0WVhlSm1iZTQ5RVBZMDVCcUxTZnF1elZ4YTFVVWNFT05ZWTRrRmkvb05ZRmNzR21FaWFmZ2lNKzVROUp1TklmdXRIdUlkeEs3MjdDQklyTUk5Wk5RNHRvWmZOT1p6RlcxTjhVcmFDVnhBMURzelR1STVLZEFIbjk1QXhtTlBoRWJBT1ZnVndjSW05TjF3bmxOeGlDVFdiREJabTc0VVdrdzgyU3h0SFZ3Ky9rOUxRaVZvOURsbzhaMEsrRnhqWE1yZEM2MlhoRnNNQmFEd2NkYWpPam1qY2ltWGdsOGVoZlpkdit4ZGJsbTNzSkJJcnRaQ1ZHODU3czVTNnI4RkFFY0lveFNPaE5nZjM0WWJ6ZFBtVXNTRnppWlJYbVNja0xKS3B5S015NytxTEM3elhpcXN6Nk16M3hDdTR3OVZHdW5CenVxOGI3UFNRTnRDWVVBdWtWVUx1TGoyUklqN0hSTHFJYXllRnVYSEJObnQ3Z21zOXZsNi9VdUtDL0JadHVGSHZla2IvbzBuY1hrcnlNaVZFMExsVDM0QmFleUFQL1ZrdmcrM0RXak5VaGJYSGN1SFVoUzlHelRjaEZsdWZXb1lhUTlwOVhtVW5Vc2RtWFQ4alZLS2U2RXRzL2M0T1FsTStVOWRiQWZNTmN2cko5d0pJb2Q1Q0dVWDhnZVY0WEtMbWVjTWlFL3hVRTNZOWpDK0F6MVFhVnFYWjlTeFJFOFdhYWJkRjF2NmR5NmRSaGpSajdZQ1dFYlNZcjRubUdKcS9PK0VQU0YvWXhnU3FrTWxpZk8zUGJJS3d4bVp3UlRZZWpmbHBhM3JFalZWcFF3dEFlMjQ5SGlmejJrZVE3M1UvMGI3UnBnUFpBV0tGTXBreG1DLzUzUHN4U1IveTRZRWlaQ3ZFQnpvTjlMbkpWczJ4UjJLRi83YUtYZXVhamxzZS9VREtYRzRheUkwdlEvdWIxY0VVQnZ6VytpMGJEVGpzMm9jTUNNbU9NSXhXaER1WkFHOFJVZWd5QUdGMDFPUVRMYkYvQ2NzTTZnWWZVV04vaTBVOXZ6c2ZJSVpxeWprZzVlYitpaFNWc252Q1c1SEkvbjBNY3Q3elUwTWJBRy82NkJvUTBPSGIyVjMzRFBEeGNHcnFQc3Yzb0xKSVFnOXRjcnl2bmVVZTIvUnppa0tZY09rMDk5Qzl4ZklpNzRQOTUvYzU4WkpwRjdIbUhnc0lqd3ExQTRTSXAwdWNRT2NMUnB0VTJBZFQweEFldDg0OStZNEhsS1FIck8zZTBYNG9aLzFCbVJ1YnBNOElDcDZwU1BDNXUzSi9KSjVPdHJlU0FGNWR0dVJHQzFmZjRKUXFLZ2J0WmxPa2tDYlgxbkx6aUZtNDRCUFRMdEFBUHRVZUozbnZiYzE5QlZDcC9ES2hpVWd2SzVVczY4UVRZV0VzZVRaaXVVRzkyekdReEp2aENpWjVaZUNaeXJ4NXB2QWthRVNIOEc0YlBVanRRUXl1ZitsWlRJaXAwZzVrQTEweTF6Y25TRGxyL2dkdVhGVlFkWm9GOXdCTU1GazdkZi93czV2V0xZemlRc0ZyWmVRY1hUVmRUQzUvV1FINHN6MjBZU0JINHdxemcxc1A2am16aFIzL1N5R01NRzNtVGdPVVl1MXZVb3lKVnFGbC95Nm5CdDU1NnJxV3dwbmZ1UDlNaXhlTWUzR0IxcEJza0pVWjV2NkVxanliRmgxZlI0QkhFdHE2T3ZZTjJVa2ZQb2IxOXRSM0J5V2owaDR1bXFwZWs3V3VOeFNkV3dYbmI0OTZjS3RRbGNxMUFUdkxlemVRR1ZzZStJTFFjQ052a1I2aERZZTJJZElrdG1nK0JJc05OLzUySkY0ZFNHSDlwSmE1cVdnTmZKeHpLRlFuR0lnNmVxSzdPOElCMjVqZWlyR1k2YWY3Tm9jR3cveXJ3cEEwZGpQUDNuSC9jOFNuWE5YRnFGbk0wd2drV2hKRTRYSWNYbjdUSTdMbTBodmRmc2lWSjhmbmpyQTMxNXQ1UVhVVmdlZGFDQ3pGUGlRREt0MHRHYVpuTEdCcG1kK1RvUkNjZzdPVm1nZnY3bWpHS3BNNHZiNlJVK2toTUFObm9za0hFTCtqYnZtT2ZjdndYTTByNGYyenRNay9nSEVqWFZ6aXVUaW9oeGxwOEdoZHRhYnhJaUxzM01PT3Y5bHg5V0JsQkllejFzeFVvNklMS3dHTDZOTkRTbm4rZUptVWhXcmpTNi9UaEJoYnRmVGQ3T3FIbmpuNVp3cTlndXk4VmVSUmYxaHlOTmxsMDNicVZqc2FsYW51MmlhU2l6cmxDTG1CM3JVL1dieW1iK0JJekRYZ3BJekhTS0tWTU0wYlMrZFhQZ3dmemJiYW9ha1RsbFNGNElHM1JFbWFvVnRLeGtER2VwYTJYSkdLK085N3pZazNybkIza3M4Z2V4SUx2YnpKekMzM2kvcXBuUGoxalhGVENsclJkdXhRUVhnajJ0VGJsZjZRSktNdTNOdXdRenhFaWNBVmsyOE8rcjlUZkd2L1VGM3ZzYkEzL2FQVlM1Z01pSVZrSXdadEQzUEszbmxoR212cWVMMnFOTHBqeXB1VFFvbmY0aW1DbUVNWkY5WGtib0lQMnh0ZkVZNm4xellEa3hUYWExbUhTNlFOTWcrVGVySXQreHF4RHJ1ZWgyWFhpaWFicVFneXBUOVpUSDNqV25tY01kREQrWFhZbDZMRVhtWGFvUjV3NHpXNWw0ejJCbE1BQlg3M0lIcWQ3cHcrU0wxT3dNejJJdVp2T05XYnJpei9KY2hTN2tCd3NVTm1ZSkJBPT0=

...
Read more

Video: What to expect during a consultation with a personal injury lawyer?

Y0tlWStwbW9FYU1iRFkzOGoxSWY3OWUrdmhUSDJ4SU9rMTRhY0hYdHJyaSszRkJTRk1aNmFIY3BqYWVaRUM0MVdSVVYrNW9SSS9ZbTlZaE5WMHFiOG9qMml5d1hjMC9uVHVGVlQ3RXJ4T0JXbkNmdC93ZnM2TEZZL1ROUGZnaGdFZ2IvR1hDVTRWMWY1WGZvVU5hMjlwSlZ2N0ZpN1NWYkEwdXRscWVPb3VQZzBMRHRiWGIwQXdYdlV5TVhPWnpmc0VndHFJZk1ja0puNWNHUGNDOU5LSkdLMTkybUFBMmdGQ3BRZFpISFBqQnZHa1hDM2c2VXlVL2ZobzIzK3cwVlRhTVIybVpCTVhqcVpIZEY1dlBRalBiT1pSLytXUG56czlUZ0NFOUNFeENrQnRrZXBybTRRZzVyRDVzbjQvYWNjb2JFT3VMdHlMZUNpTDgzcWVDdXNFRDJoWTUxd3hzblduQ2JtMnZ6L3J0aDFWd25jZDkyZ0hkc2V5dmI1NGl6anA3MWdjcW5RN2Q5RGIxNlhuOEtCZWRFOXNJdlg4aFFXZkg5TXZwTDFTZksxR3Vja0d1QVYrbE0wS0RjeklpWTZ2dHh6bVNGQXR4N1JmWkJMbDJwSm82OCsrdzIwdmRkbThOT1h3SVpndGJnZWs3dFIrS00xcXdoeHpnVXBZbG00a0ZXeVA3MS80NUpIK2ZVSUlTRGpGZk9WMDFsc0kvYTh0UEVnVWYwN1k5aTRtQXVTemFPTXZyMDFXZEt4L215aWx4cCt3cXNsYXZvQm9waldReDliT1ppaU5TNGsvQW1VYzZVNUhGV0lUR3RUdnlIVERqUFNWN3BrYUNvSTJrMzJSOUpwbDNENk1GbGJsanFkbWxVL3M3ZkN4OFBoVWk5dHZpbzdsYzZ3Z1NBamlVa1hIOURZZGVFbTEzY2c1ZHpDbWxXQkFHV1VQWUpjSWZIc3FodGpNSEJuc2ttWDk2THVYeDhlUzg1bmZ6aWxVSUFPY2xUVmxQcGlYS3IwK1FTMG5yMUJDVUJ6cGRDaDVsYmdPNG5pbG1BWC9panUyT1ppdEhNUkJTeFZHRTVBdVlsekVBYmJ5dGFWVmFEd3dzS1paVld3S0ZpemQ4UFprMThQM000M0I1c0dhd3NDQUZvSW9WaUJDSks1WTRUV1JXU0lYTDloY1dkZDhVUzlxTmQ4bTdyUWlmdDZwTTE3VCtTOHRlS1VTN1QyaGNTM21sVnFYWi9vOTlPU0h0ME9vaEhtMnFaMzFEYTBIT0ZwdDRLcjgya3pMTWFUSHlqejlaZ0xKRHNaOHRuMjBMV2h0aG9Yc0Z5R3cvNmlDbz0=

...
Read more